SZILBERHORN  PÁLYÁZATI IRODA

 

Üdvözöljük honlapunkon!

Bemutatkozás

A SZILBERHORN Pályázati Irodát 2007-ben alapítottuk azzal a céllal, hogy a hazai mezőgazdasági vállalkozások európai uniós támogatásokhoz való hozzáférését segítsük sikeres pályázatokon keresztül.

Az Iroda egyéni vállalkozásként indult, azonban a gyorsan gyarapodó- és az ország teljes területére kiterjedő ügyfélkör miatt egyre nagyobb igény mutatkozott gazdasági társasággá való alakulásra; erre válaszul 2013-ban megalapítottuk a SZILBERHORN Kft-t.

Ma már több, mint 30 mezőgazdasági pályázati jogcím vonatkozásában rendelkezünk referenciával, támogatásban részesült ügyfeleink száma meghaladja az 1.200-at, az általunk (2018. január 01. napjáig) lehívott mezőgazdasági támogatások összege megközelíti a 20 milliárd forintot.

Üzletpolitikánk

Üzletpolitikánk lényege, hogy csak akkor tekintünk egy munkát elvégzettnek, amennyiben a pályázat sikeres. Ennek megfelelően kizárólag sikerdíj ellenében dolgozunk, ügyfeleinknek a támogatás elnyeréséig semmilyen díjat nem számítunk fel.

Fiatal gazda pályázat

Pályázatírói tevékenységünk legfontosabb jogcíme a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításához mintegy 12,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtó fiatal gazda pályázat.

Fiatal gazda ügyfeleink számára országos viszonylatban is egyedülálló, kifejezetten a fiatal gazda pályázat követelményeihez igazodó, teljeskörű szolgáltatást nyújtunk. Ennek keretében nem csak a támogatás elnyeréséről gondoskodunk, hanem arról is, hogy ügyfeleink a támogatást sem részben, sem egészben ne fizessék vissza. Ennek érdekében a következő feladatok ellátását vállaljuk:

  • alapjogosultság-ellenőrzés, előminősítés, projekt tervezés;
  • komplett fiatal gazda pályázati anyagok tervezése, összeállítása és benyújtása;
  • kifizetési kérelmek elkészítése és benyújtása;
  • mezőgazdasági pályázati szaktanácsadás;
  • fiatal gazda támogatás hasznosulásának optimalizálása;
  • vonatkozó jogszabályok változásának követése;
  • könyvelést végző személlyel való együttműködés;
  • hatóság részére küldendő dokumentumok szerkesztése;
  • helyszíni ellenőrzések felügyelete.

Impresszum

Szolgáltató

SZILBERHORN Kft.
Cégjegyzékszám: 03-09-125874
(Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága)

Iroda címe

6200 Kiskőrös, József Attila utca 39/1.
Az ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban történik.

Székhely / levelezési cím

6200 Kiskőrös, Baross Gábor utca 26.
Ezen a címen nincs ügyfélfogadás.

Cég képviseletére jogosult

Szilberhorn Ferenc
ügyvezető, tulajdonos

Kapcsolatfelvételi adatok

Telefon: +36 (30) 333 6000
E-mail: kft@szilberhorn.com

Hasznos oldalak

 
 

Fiatal gazda pályázat 2018

"A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás" című, VP2-6.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek által létrehozott új mezőgazdasági vállalkozás támogatására

A fiatal gazda pályázat célja

A pályázat célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása.

A támogatás forrása

A pályázati felhívás meghirdetésekor a fiatal gazda támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 37,75 milliárd forint.

A keretösszeg alapján a 2017. március 16. - június 30. közötti időszakban benyújtott támogatási kérelmek esetében legfeljebb 3.000 fiatal gazda pályázat támogatható.

A pályázat 2018. évre vonatkozó keretösszegéről még nem született döntés.

A fiatal gazda támogatás jellege, mértéke, formája

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

A fiatal gazda támogatás mértéke 40.000 eurónak megfelelő forintösszeg (mintegy 12,5 millió forint), amely a folyósítás évének január 1-jén érvényes EKB forint/euró árfolyamon kerül átváltásra.

A támogatás formája két részletben folyósított egyösszegű átalány támogatás:

A fiatal gazda pályázat igénylésének feltételei

Támogatási kérelmet nyújthat be a fiatal gazda, amennyiben...

Amennyiben a fiatal gazda pályázat igénylője jogi személy, abban az esetben a fenti feltételek a jogi személyre, illetőleg a jogi személy kizárólagos tulajdonosára és ügyvezetőjére vonatkoznak.

A fiatal gazda kötelezettségei

A pályázat kedvezményezettje köteles...

A fiatal gazda pályázat benyújtása

Támogatási kérelmet az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Támogatási kérelem benyújtására 2017. március 16. napjától van lehetőség az alábbi értékelési határnapok figyelembevételével:

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti, vagy a felhívást lezárhatja.

A fiatal gazda pályázatot a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel az Irányító Hatóság 2017. július 01. napján 00 órától felfüggesztette, ezért támogatási kérelem benyújtása ettől az időponttól nem lehetséges.

A fiatal gazda pályázat 2018. évi kérelembenyújtási időszakával kapcsolatos információt honlapunkon hamarosan közzétesszük.

Fiatal gazda pályázat ARCHÍVUM

A következőkben a korábbi fiatal gazda pályázatok igénybevételének részletes feltételeit megállapító jogcímrendeletek, illetőleg pályázati felhívások hivatkozásai találhatók.