SZILBERHORN Pályázati Iroda
2007 óta a mezőgazdasági termelők szolgálatában

Állattartó telepek korszerűsítése 2020-2022

Vissza nem térítendő támogatás baromfi-, sertés-, szarvasmarha-, juh- és kecske-, valamint egyéb állattartó telepek korszerűsítésére

Állattartó telepek korszerűsítése 2020-2022

Pályázat információ

Pályázat közismert nevei:
"Állattartó telepek korszerűsítése"
"ÁTK pályázat 2022"

Pályázat kódszáma:
VP2-4.1.1-20

Státusz: Lezárva

A pályázati felhívás célja

Állattartó telepek versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák támogatásán keresztül:

A támogatás célterületei

Támogatás az alábbi célterületek vonatkozásában igényelhető:

 1. célterület: baromfitartó telepek korszerűsítése
 2. célterület: sertéstartó telepek korszerűsítése
 3. célterület: szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 4. célterület: juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
 5. célterület: egyéb* állattartó telepek korszerűsítése

* lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla.

A támogatás forrása

Keretösszeg:
177 milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma:
500 - 600 db

A támogatás jellege, mértéke, formája

Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, vagyis visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A támogatás mértéke a fejlesztés megvalósulásának helyétől és a támogatást igénylő fiatal gazda státuszától függően az alábbiak szerint alakul:

Állattartó telepek korszerűsítése: a támogatás mértéke
Fejlesztés helye Egyéni projekt Fiatal gazda egyéni projekt Kollektív projekt Fiatal gazda kollektív projekt
Közép-magyarországi régióban 40% 50% 50% 60%
Közép-magyarországi régión kívül 50% 60% 60% 70%

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege célterületenként:

Baromfitartó telepek korszerűsítése:
100 millió Ft

Sertéstartó telepek korszerűsítése:
100 millió Ft

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése:
50 millió Ft

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése:
5 millió Ft

Egyéb állattartó telepek korszerűsítése:
5 millió Ft

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege valamennyi célterület esetén 2 milliárd Ft.

A megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-áig támogatási előleg vehető igénybe. Az ÁÚF 8.2 pontja szerint abban az esetben folyósítható előleg, amennyiben...

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A támogatás - között igényelhető. Az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott pályázatok szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -

A pályázat kizárólag elektronikus úton - elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül - nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában szükséges csatolni a pályázathoz.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Állattartó telepek korszerűsítése jogcímen építéssel járó technológiák beszerzéséhez, fejlesztéséhez, valamint állattartó telepi épületek, létesítmények építéséhez, bővítéséhez igényelhető támogatás:

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Az alábbi tevékenységek kizárólag valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatók valamennyi célterület esetén:

Nem támogatható tevékenységek

Az alábbi tevékenységek különösen nem támogathatók:

A támogatás igénylésének feltételei

Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatás igénylésére, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző évben...

STÉ kalkulátor

További tudnivalók