SZILBERHORN Pályázati Iroda

Állattartó telepek korszerűsítése 2020-2021

Vissza nem térítendő támogatás baromfi-, sertés-, szarvasmarha-, juh- és kecske-, valamint egyéb állattartó telepek korszerűsítésére

Állattartó telepek korszerűsítése 2020-2021

Pályázat információ

Pályázat közismert nevei:
"Állattartó telepek korszerűsítése"
"ÁTK pályázat 2021"

Pályázat kódszáma:
VP2-4.1.1-20

Pályázati felhívás neve/elérhetősége:
Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

Pályázat státusza:
Lejárt benyújtási határidő

A pályázati felhívás célja

Állattartó telepek versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák támogatásán keresztül:

A támogatás célterületei

Támogatás az alábbi célterületek vonatkozásában igényelhető:

 1. célterület: baromfitartó telepek korszerűsítése
 2. célterület: sertéstartó telepek korszerűsítése
 3. célterület: szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 4. célterület: juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
 5. célterület: egyéb* állattartó telepek korszerűsítése

* lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla.

A támogatás forrása

Keretösszeg:
177 milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma:
500 - 600 db

A támogatás jellege, mértéke, formája

Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, vagyis visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A támogatás mértéke a fejlesztés megvalósulásának helyétől és a támogatást igénylő fiatal gazda státuszától függően az alábbiak szerint alakul:

Állattartó telepek korszerűsítése: a támogatás mértéke
Fejlesztés helye Egyéni projekt Fiatal gazda egyéni projekt Kollektív projekt Fiatal gazda kollektív projekt
Közép-magyarországi régióban 40% 50% 50% 60%
Közép-magyarországi régión kívül 50% 60% 60% 70%

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege célterületenként:

 1. Baromfitartó telepek korszerűsítése:
  100 millió Ft
 2. Sertéstartó telepek korszerűsítése:
  100 millió Ft
 3. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése:
  50 millió Ft
 4. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése:
  5 millió Ft
 5. Egyéb állattartó telepek korszerűsítése:
  5 millió Ft

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege valamennyi célterület esetén 2 milliárd Ft.

A megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-áig támogatási előleg vehető igénybe. Az ÁÚF 8.2 pontja szerint abban az esetben folyósítható előleg, amennyiben...

 1. a pályázati felhívás lehetőséget biztosít előleg igénybevételére;
 2. a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, illetőleg támogatói okirattal;
 3. a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel egyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását;
 4. a kedvezményezett legkésőbb az előleg igénylésekor benyújtja a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésében rögzített dokumentumokat;
 5. az első kifizetési igénylés jóváhagyásához szükséges egyéb feltételek teljesültek - amennyiben releváns;
 6. szabályszerűen kitöltött, tartalmilag és formailag egyaránt megfelelő előlegigénylés került benyújtásra;
 7. a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A támogatás - között igényelhető. Az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott pályázatok szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -

A pályázat kizárólag elektronikus úton - elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül - nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában szükséges csatolni a pályázathoz.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Állattartó telepek korszerűsítése jogcímen építéssel járó technológiák beszerzéséhez, fejlesztéséhez, valamint állattartó telepi épületek, létesítmények építéséhez, bővítéséhez igényelhető támogatás:

 1. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése
  1. Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. Például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése.
  2. Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. Például: istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése, termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmények kialakítása, új állattartó telep létesítése esetén trágyatároló építése.
 2. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése
  1. Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. Például: szellőztetés-, hűtés- és fűtés technológiájának kiépítése, telepi takarmánykeverőkhöz takarmánytároló technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása.
  2. Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. Például: istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása, termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmények kialakítása, új állattartó telep létesítése esetén trágyatároló építése.
 3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
  1. Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. Például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása.
  2. Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. Például: istálló-, fejő- és tejház építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmények kialakítása, új állattartó telep létesítése esetén trágyatároló építése.
 4. célterület - Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
  1. Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. Például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése.
  2. Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. Például: istálló-, fejő- és tejház építése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmények kialakítása, fürösztő kialakítása, új állattartó telep létesítése esetén trágyatároló építése.
 5. célterület - Egyéb állattartó telepek korszerűsítése
  1. Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. Például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, telepi takarmánykeverőkhöz takarmánytároló technológia kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése.
  2. Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. Például: istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmények kialakítása, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása, új állattartó telep létesítése esetén trágyatároló építése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Az alábbi tevékenységek kizárólag valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatók valamennyi célterület esetén:

 1. Állattartó telepek energiafelhasználásának csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása.
 2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
 3. Projekt előkészítés.
 4. Mérnöki feladatok.
 5. Projektmenedzsment.
 6. Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 7. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását.
 8. Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés-ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása.
 9. Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése.
 10. Szervestrágya-kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése.
 11. Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
  1. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése
   • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
   • Tojásosztályozó- és csomagoló, illetőleg tisztító berendezések beszerzése, beépítése.
  2. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése
   • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
  3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
   • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. Például: fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda.
   • Szálastakarmány-betakarítás eszközei és munkagépei. Például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter.
   • Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.
  4. célterület - Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
   • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. Például: fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám, körmölő kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása.
   • Szálastakarmány-betakarítás eszközei és munkagépei. Például: körbálázó, rendsodró, kaszáló adapter.
  5. célterület - Egyéb állattartó telepek korszerűsítése
   • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.

Nem támogatható tevékenységek

Az alábbi tevékenységek különösen nem támogathatók:

A támogatás igénylésének feltételei

Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatás igénylésére, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző évben...

 1. legalább 6.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezett, továbbá
 2. árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
STÉ kalkulátor

További tudnivalók

Sikerdíjas pályázatírás

Cégünk az "állattartó telepek fejlesztésének támogatása" című, VP2-4.1.1-20 kódszámú pályázat esetében is a szokásos módon,

várja és segíti az állattartással foglalkozó termelőket.

TIPP
A sikerdíj összege a pályázatban projektmenedzsment költségként elszámolható.

Az oldal tetejére