SZILBERHORN Pályázati Iroda
2007 óta a mezőgazdasági termelők szolgálatában

Borszőlőültetvény telepítés támogatása

Vissza nem térítendő támogatás új borszőlőültetvények telepítéséhez

Borszőlőültetvény telepítés támogatása

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"szőlőtelepítési támogatás"
"szőlőtelepítési pályázat"

Pályázat kódszáma:
VP2-4.1.3.6-17

Státusz: Lezárva

A szőlőtelepítési támogatás forrása

A pályázati felhívás meghirdetésekor tervezett keretösszeg 4 milliárd Ft, amely alapján 1.000 db pályázat jóváhagyása várható.

A támogatás jellege, mértéke, összege

A borszőlőültetvény-telepítési támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, azaz visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A támogatás mértéke a fejlesztés megvalósulásának helyétől, a támogatást igénylő fiatal gazda státuszától, valamint a projekt egyéni/kollektív módon történő végrehajtásától függően a következők szerint alakul:

Szőlőtelepítési támogatás mértéke
Fejlesztés helye Egyéni projekt Fiatal gazda egyéni projekt Kollektív projekt Fiatal gazda kollektív projekt
Közép-magyarországi régióban 40% 50% 50% 60%
Közép-magyarországi régión kívül 50% 60% 60% 70%

A pályázat keretében igényelhető támogatás összege:

A megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-áig támogatási előleg vehető igénybe.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A borszőlőültetvény-telepítési támogatás - között igényelhető. A következő értékelési határnapokig benyújtott támogatási kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra:

Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton - elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül - lehet benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat elektronikus formában szükséges mellékelni.

A szőlőtelepítési pályázat keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenység

A támogatható borszőlő ültetvénynek, illetőleg táblaméretnek el kell érnie a 0,25 hektár (2.500 m2) területnagyságot.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

A szőlőtelepítési támogatás igénylésének feltételei

Támogatási kérelmet nyújthat be:

Támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Támogatás igénylésének feltételei:

STÉ kalkulátor

A szőlőtelepítési pályázat műszaki és szakmai elvárásai

A projektnek meg kell felelnie az alábbi elvárásoknak:

Az oldal tetejére