SZILBERHORN Pályázati Iroda

Borszőlőültetvény telepítés támogatása

Vissza nem térítendő támogatás új borszőlőültetvények telepítéséhez

Borszőlőültetvény telepítés támogatása

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"szőlőtelepítési támogatás"
"szőlőtelepítési pályázat"

Pályázat kódszáma:
VP2-4.1.3.6-17

Pályázati felhívás neve/elérhetősége:
Borszőlőültetvény telepítés támogatása

Pályázat státusza:
Lejárt benyújtási határidő

A szőlőtelepítési támogatás forrása

A pályázati felhívás meghirdetésekor tervezett keretösszeg 4 milliárd Ft, amely alapján 1.000 db pályázat jóváhagyása várható.

A támogatás jellege, mértéke, összege

A borszőlőültetvény-telepítési támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, azaz visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A támogatás mértéke a fejlesztés megvalósulásának helyétől, a támogatást igénylő fiatal gazda státuszától, valamint a projekt egyéni/kollektív módon történő végrehajtásától függően a következők szerint alakul:

Szőlőtelepítési támogatás mértéke
Fejlesztés helye Egyéni projekt Fiatal gazda egyéni projekt Kollektív projekt Fiatal gazda kollektív projekt
Közép-magyarországi régióban 40% 50% 50% 60%
Közép-magyarországi régión kívül 50% 60% 60% 70%

A pályázat keretében igényelhető támogatás összege:

A megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-áig támogatási előleg vehető igénybe.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A borszőlőültetvény-telepítési támogatás - között igényelhető. A következő értékelési határnapokig benyújtott támogatási kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra:

Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton - elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül - lehet benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat elektronikus formában szükséges mellékelni.

A szőlőtelepítési pályázat keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenység

A támogatható borszőlő ültetvénynek, illetőleg táblaméretnek el kell érnie a 0,25 hektár (2.500 m2) területnagyságot.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek kialakítása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen:
  1. geotextíliák elhelyezése
  2. tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
  3. tározó terek vízzáró szigetelése
  4. tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba.
 2. Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása:
  1. vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése
  2. vízkivételi művek kialakítása
  3. új, korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése:
   • szivattyúk
   • szűrők
   • csővezetékek
   • szerelvények
   • távvezérlő rendszerek
   • meteorológiai állomás
   • talajszondák
  4. vízfogyasztásmérő berendezések telepítése
  5. mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése
  6. korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása
  7. tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása
 3. Új telepítésű borszőlőültetvények kapcsolódó műtárgyainak kiépítése:
  1. vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása
  2. új rendszer kiépítése, korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése
  3. korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása
  4. tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása

A szőlőtelepítési támogatás igénylésének feltételei

Támogatási kérelmet nyújthat be:

Támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Támogatás igénylésének feltételei:

STÉ kalkulátor

A szőlőtelepítési pályázat műszaki és szakmai elvárásai

A projektnek meg kell felelnie az alábbi elvárásoknak:

Az oldal tetejére