SZILBERHORN Pályázati Iroda
2007 óta a mezőgazdasági termelők szolgálatában

Szerzői jogok

A szilberhorn.com weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket:

A szilberhorn.com weboldal teljes tartalma - a továbbiakban: Honlap - a SZILBERHORN Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 7. 2. em. 13., adószám: 24248222-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-125874, nyilvántartó hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, cég képviseletére jogosult: Szilberhorn Ferenc ügyvezető) - a továbbiakban: Szolgáltató - szellemi tulajdona.

Szolgáltató fenntart minden - a Honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos - jogot.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Ebben az esetben Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Tilos a Honlap részeit vagy egészét bármilyen formában terjeszteni, többszörözni (másolni), nyilvánossághoz közvetíteni, tárolni, továbbá tilos a Honlapot átdolgozni és az alapján új művet létrehozni, vagy a szabad felhasználás körét meghaladóan felhasználni, kivéve, ha Szolgáltató ehhez előzetesen, írásban, a felhasználás pontos körének meghatározásával hozzájárult.

Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználók a Honlapot, vagy annak részeit saját, személyes felhasználásuk körében tárolják, vagy kinyomtassák.

Az oldal tetejére