SZILBERHORN Pályázati Iroda
2007 óta a mezőgazdasági termelők szolgálatában

Csemetekertek gépbeszerzése

Vissza nem térítendő támogatás erdészeti szaporítóanyag termesztéséhez szükséges gépek és eszközök beszerzéséhez

Csemetekertek gépbeszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás

Alapinformáció

Pályázat közismert neve:
"Csemetekertek gépbeszerzése"

Pályázat kódszáma:
VP2-4.1.3.7-20

Státusz: Lezárva

A pályázati felhívás célja

A pályázat célja az erdészeti csemete termesztési ágazat technológiai színvonalának javítása gépek és eszközök beszerzésének támogatásával.

A támogatás forrása

Csemetekertek gépbeszerzésére 1 milliárd forint áll rendelkezésre, amely alapján 100 - 150 pályázat támogatása várható.

A támogatás jellege, mértéke, formája

A csemetekertek gépbeszerzéséhez nyújtott támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, vagyis visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A támogatás mértéke a fejlesztés megvalósulásának helyétől és a támogatást igénylő fiatal gazda státuszától függően az alábbiak szerint alakul:

Csemetekertek gépbeszerzéséhez nyújtott támogatás mértéke
Fejlesztés helye Nem fiatal gazda Fiatal gazda
Közép-magyarországi régióban 40% 50%
Közép-magyarországi régión kívül 50% 60%

A pályázat keretében legfeljebb 50 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-áig támogatási előleg vehető igénybe. Az ÁÚF 8.2 pontja szerint abban az esetben folyósítható előleg, amennyiben...

A csemetekertek gépbeszerzése pályázat benyújtásának határideje és módja

A támogatás - között igényelhető. A következő értékelési szakaszokban benyújtott pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra:

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -

Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, abban az esetben az Irányító Hatóság a benyújtási határidőt megelőzően a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti, vagy a pályázati felhívást lezárhatja.

A csemetekertek gépbeszerzése című pályázat esetén - figyelemmel a pályázat szakaszos elbírálására - a benyújtás lehetőségének felfüggesztése kizárólag az értékelési szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges.

A pályázat kizárólag elektronikus úton - elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül - nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában szükséges csatolni a pályázathoz.

A csemetekertek gépbeszerzése pályázat keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A csemetekertek gépbeszerzése jogcím keretében az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges gépek és eszközök beszerzéséhez igényelhető támogatás:

A támogatás igénylésének feltételei

A csemetekertek gépbeszerzése keretében támogatási kérelmet nyújthat be a mezőgazdasági termelő, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző évben

STÉ kalkulátor

További tudnivalók