SZILBERHORN Pályázati Iroda

Csemetekertek gépbeszerzése

Vissza nem térítendő támogatás erdészeti szaporítóanyag termesztéséhez szükséges gépek és eszközök beszerzéséhez

Csemetekertek gépbeszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás

Alapinformáció

Pályázat közismert neve:
"Csemetekertek gépbeszerzése"

Pályázat kódszáma:
VP2-4.1.3.7-20

Pályázati felhívás neve/elérhetősége:
Csemetekertek gépbeszerzése

Pályázat státusza:
Felfüggesztve

A pályázati felhívás célja

A pályázat célja az erdészeti csemete termesztési ágazat technológiai színvonalának javítása gépek és eszközök beszerzésének támogatásával.

A támogatás forrása

Csemetekertek gépbeszerzésére 1 milliárd forint áll rendelkezésre, amely alapján 100 - 150 pályázat támogatása várható.

A támogatás jellege, mértéke, formája

A csemetekertek gépbeszerzéséhez nyújtott támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, vagyis visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A támogatás mértéke a fejlesztés megvalósulásának helyétől és a támogatást igénylő fiatal gazda státuszától függően az alábbiak szerint alakul:

Csemetekertek gépbeszerzéséhez nyújtott támogatás mértéke
Fejlesztés helye Nem fiatal gazda Fiatal gazda
Közép-magyarországi régióban 40% 50%
Közép-magyarországi régión kívül 50% 60%

A pályázat keretében legfeljebb 50 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-áig támogatási előleg vehető igénybe. Az ÁÚF 8.2 pontja szerint abban az esetben folyósítható előleg, amennyiben...

 1. a pályázati felhívás lehetőséget biztosít előleg igénybevételére;
 2. a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, illetőleg támogatói okirattal;
 3. a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel egyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását;
 4. a kedvezményezett legkésőbb az előleg igénylésekor benyújtja a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésében rögzített dokumentumokat;
 5. az első kifizetési igénylés jóváhagyásához szükséges egyéb feltételek teljesültek - amennyiben releváns;
 6. szabályszerűen kitöltött, tartalmilag és formailag egyaránt megfelelő előlegigénylés került benyújtásra;
 7. a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

A csemetekertek gépbeszerzése pályázat benyújtásának határideje és módja

A támogatás - között igényelhető. A következő értékelési szakaszokban benyújtott pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra:

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -

Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, abban az esetben az Irányító Hatóság a benyújtási határidőt megelőzően a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti, vagy a pályázati felhívást lezárhatja.

A csemetekertek gépbeszerzése című pályázat esetén - figyelemmel a pályázat szakaszos elbírálására - a benyújtás lehetőségének felfüggesztése kizárólag az értékelési szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges.

A pályázat kizárólag elektronikus úton - elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül - nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában szükséges csatolni a pályázathoz.

A csemetekertek gépbeszerzése pályázat keretében támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A csemetekertek gépbeszerzése jogcím keretében az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges gépek és eszközök beszerzéséhez igényelhető támogatás:

 1. Traktorok (1 db 100 kW teljesítményt meg nem haladó és 1db 20 kW teljesítményt meg nem haladó traktor beszerzése támogatható)
 2. Targoncák
 3. Terület-előkészítés gépei:
  1. bozót- és lágyszárúirtók (láncfűrészek, tisztítófűrészek, ágzúzó hengerek, szárzúzók, vízszintes tengelyű zúzók, kaszálógépek)
  2. tereprendezők (egyengetők, simítók)
  3. gyökérkiszedők (gyökérfésűk)
 4. Talaj-előkészítés gépei:
  1. ekék, ásógépek
  2. talajlazítók
  3. talajmarók
  4. ágyáskészítők
  5. tárcsák
  6. kultivátorok
  7. boronák, ásóboronák
  8. hengerek
  9. simítók
 5. Növényvédelem gépei:
  1. felületpermetezők (vontatott, függesztett, motoros kézi)
  2. axiálventillátoros permetezők
  3. talajinjektorok
  4. sorköz permetezők
  5. tartálykocsi (vízszállításhoz)
 6. Szaporítóanyag-termesztés gépei:
  1. alapanyag-előállítás gépei:
   1. maggyűjtés gépei (húzó- és gallyazószerkezetek, mászóberendezések, állványzatok, szedőkosaras emelőszerkezetek, rázógépek, gyűjtőgépek)
   2. magkezelés gépei (buroktól szétválasztó gépek, tisztító-osztályozó gépek, maghéjkarcolók, magpergetők)
   3. dugványtermelés gépei (vesszőbetakarítás gépei, vessződarabolás gépei)
  2. szabadföldi csemetetermesztés gépei:
   1. tápanyag-utánpótlás gépei (szervestrágya-szórók, műtrágyaszórók, műtrágya adagolók)
   2. vetőgépek
   3. talajgőzölés gépei
   4. magtakarás gépei
   5. iskolázógépek
   6. dugványozógépek
   7. alávágógépek
   8. kiemelőgépek
   9. kezelés gépei (kötegelő gépek)
   10. vermelőgépek
   11. anyagmozgatás gépei (targoncavilla, fémkaloda, pótkocsi)
  3. Intenzív csemetetermesztés gépei:
   1. hidegágyas csemetetermesztés gépei
    • termesztőközeg előállításához szükséges gépek (keverő- és rakodógépek)
   2. burkolt gyökérzetű csemetetermesztés gépei
    • termesztőközeg-töltő gépek
    • termesztőközeg-szállító berendezések
    • gyökérzetburkoló gépek
   3. síkfólia fektető

A támogatás igénylésének feltételei

A csemetekertek gépbeszerzése keretében támogatási kérelmet nyújthat be a mezőgazdasági termelő, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző évben

 1. legalább 6.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezett, továbbá
 2. árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
STÉ kalkulátor

További tudnivalók

Az oldal tetejére