SZILBERHORN  PÁLYÁZATI IRODA

 
 
 

Fiatal gazda pályázat 2019

"A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás" című, VP2-6.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek által létrehozott új mezőgazdasági vállalkozás támogatására

A fiatal gazda pályázat célja

A pályázat célja 2019-ben a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása.

A támogatás forrása

A pályázati felhívás meghirdetésekor a fiatal gazdák támogatására eredetileg 37,75 milliárd forint állt rendelkezésre.

A 2017. március 16. - június 30. közötti időszakban benyújtott támogatási kérelmek esetében a keretösszegnek csupán 35-40%-át ítélték oda, a fennmaradó rész a tervek szerint a 2019-ben ismét igényelhető fiatal gazda pályázat forrásául szolgál.

A fiatal gazda pályázat 2019. évre vonatkozó keretösszege jelenleg nem ismert.

A fiatal gazda támogatás jellege, mértéke, formája

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

A fiatal gazda támogatás mértéke 40.000 eurónak megfelelő forintösszeg (mintegy 12,6 millió forint), amely a folyósítás évének január 1-jén érvényes EKB forint/euró árfolyamon kerül átváltásra.

A támogatás formája két részletben folyósított egyösszegű átalány támogatás:

A fiatal gazda pályázat igénylésének feltételei

Támogatási kérelmet nyújthat be a fiatal gazda, amennyiben...

Amennyiben a fiatal gazda pályázat igénylője jogi személy, abban az esetben a fenti feltételek a jogi személyre, illetőleg a jogi személy kizárólagos tulajdonosára és ügyvezetőjére vonatkoznak.

A fiatal gazda kötelezettségei

A pályázat kedvezményezettje köteles...

A fiatal gazda pályázat benyújtása

Támogatási kérelmet az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Támogatási kérelem benyújtására 2017. március 16. napjától van lehetőség az alábbi értékelési határnapok figyelembevételével:

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti, vagy a felhívást lezárhatja.

A fiatal gazda pályázatot a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel az Irányító Hatóság 2017. július 01. napján 00 órától felfüggesztette, ezért támogatási kérelem benyújtása ettől az időponttól nem lehetséges.

A fiatal gazda pályázat 2019. évi kérelembenyújtási időszakával kapcsolatos információt honlapunkon hamarosan közzétesszük.

Fiatal gazda pályázat ARCHÍVUM

A következőkben a korábbi fiatal gazda pályázatok igénybevételének részletes feltételeit megállapító jogcímrendeletek, illetőleg pályázati felhívások hivatkozásai találhatók.