SZILBERHORN Pályázati Iroda
2007 óta a mezőgazdasági termelők szolgálatában

Fiatal gazda pályázat 2024

Utolsó frissítés:

Vissza nem térítendő támogatás a mezőgazdaság generációs megújulásának elősegítésére 18-40 éves fiatal gazdák számára.

Fiatal gazda pályázat 2024

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"fiatal gazda pályázat"
"aranykalászos gazda pályázat"
"ifjú gazda pályázat"
"FIG"

Pályázat neve:
Generációs megújulás fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásával

Státusz:
Jelenleg nem igényelhető / 2024. II. félévben várható

Következő fiatal gazda pályázat feltételei

Jelenleg a következő fiatal gazda pályázattal kapcsolatos bármely kijelentés mindössze spekuláció, figyelemmel arra, hogy a jogszabályalkotási folyamat - azaz a feltételek kidolgozása - még el sem kezdődött.

A pályázati felhívás megjelenése az Agrárminisztérium pályázati menetrendje szerint 2024. július hónapban várható. Ebben az esetben a kérelembenyújtási időszak ősszel kezdődhet.

Figyelemfelhívás

Az interneten - különösen a közösségi médiában - sok megtévesztő, illetőleg valótlan információ olvasható. Ne hagyja magát megtéveszteni, becsapni!

A következő három "szolgáltatással" internetes keresések során gyakran találkozhatunk, azonban megtévesztést, visszaélést, bűncselekményt jelezhetnek, ezért nagy ívben érdemes ezeket elkerülni:

1./ Díjmentes előminősítés - a következő fiatal gazda pályázatra jelenleg nem lehetséges előminősítést végezni, mivel pályázati felhívás hiányában a feltételek még nem ismertek (nincs mi alapján előminősíteni). Ez nyilvánvaló tény, vitatni nem lehet.

Ahol ilyen szolgáltatást kínálnak, ott valójában nem Ön kap díjmentes szolgáltatást, hanem - éppen ellenkezőleg -, az előminősítésnek álcázott űrlap kitöltésével Ön adja meg díjmentesen személyes adatait a kamu előminősítést végző pályázatíró részére. Ezt követőn kéretlen megkeresésekre (e-mailben, telefonon) számíthat egy olyan pályázatírótól, aki már bebizonyította, hogy tisztességtelen.

2./ Fiatal gazda mentorprogramok - azt a megtévesztő látszatot kelthetik, hogy fel lehet készülni a még nem létező pályázatra (például: esélyek növelése, buktatók elkerülése, üzemméret beállítása) és ennek jegyében olyan szolgáltatásokért kérhetnek pénzt, valamint további elköteleződést jelentő szerződést/jogokat, melyek egy része irreleváns a fiatal gazda pályázatra való felkészülés szempontjából, más része hivatalos forrásból bárki számára díjmentesen elérhető.

Ezekkel a mentorprogramokkal nem növelhető a támogatás elnyerésének esélye, valamint a pályázatra sem lehetséges velük felkészülni, figyelemmel arra, hogy jelenleg a pályázati felhívás még tervezet formában sem létezik, vagyis a pályázat feltételeiről még semmi sem tudható. Ezen cseppet sem mellékes tényt a mentorprogramokat kínáló pályázatírók elfelejtik megemlíteni.

Ezen a ponton nem lehet nem megemlíteni, hogy mennyire arcpirító, hogy éppen az a pályázatíró cég az egyik fő hirdetője egy ilyen mentorprogramnak, amelyről széles körben ismert, hogy a legutóbbi fiatal gazda pályázaton induló ügyfeleinek jelentős része "elfelejtette" elnyerni a támogatást.

3./ Szerződéskötés a még nem létező fiatal gazda pályázatra - ami már büntetőjogi kategória pénz kicsalásának nyilvánvaló szándékával. A pályázati felhívás megjelenése előtt még nem tudható, hogy Ön jogosult lesz-e a támogatás igénylésére, így az ilyenkor kötött szerződésnek nincs sem jogalapja, sem értelme.

Ne írjon alá szerződést és ne fizessen előre, amíg nem bizonyosodott meg arról, hogy létezik a fiatal gazda pályázati felhívás és Ön jogosult a támogatás igénylésére!

Weboldalunk részben az utolsó ismert pályázati felhívás-, részben a KAP tervezete alapján készült általános tájékoztatás céljából, így nem alkalmas következtetések levonására, előminősítéshez való felhasználásra, a támogatás igényléséhez való felkészülésre.

A fiatal gazda pályázat célja

Az intézkedés célja ...

A támogatás forrása

A tervezett keretösszeg mintegy 39,7 milliárd Ft, melyből 1.500 fiatal gazda juthat támogatáshoz.

A támogatás jellege

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, azaz visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

Az igénylés feltételei

A támogatás abban az esetben igényelhető, amennyiben a fiatal gazda ...

STÉ kalkulátor

Növénytermesztés esetén az üzemméret a fiatal gazda pályázat igénylésének évében beadott TERA kérelem, vagy - ha az még nem került benyújtásra - az azt megelőző évben beadott TERA kérelem alapján kerül meghatározásra.

Állattenyésztés esetén az üzemméret a fiatal gazda pályázat benyújtásának hónapját megelőző 12 hónap állatállomány-nyilvántartása alapján számított éves átlagos állatlétszám alapján kerül meghatározásra.

Az igénylés kizáró okai

Nem ítélhető meg támogatás, illetőleg nem adható ki támogatói okirat, amennyiben a fiatal gazda pályázat igénylője...

Kötelezettségek

A fiatal gazda pályázat nyertesei kötelesek ...

A fenntartási időszak alatt a mezőgazdasági üzem egészének, vagy a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása, valamint használatának, hasznosításának átengedése nem megengedett.

A fiatal gazda pályázat bírálatának folyamata

A bírálati időszak a pályázat benyújtása és a támogatási döntés meghozatala közötti időszak.

A fiatal gazda pályázat standard kiválasztási eljárásrend alapján kerül elbírálásra.

A bírálat fő lépései:

  1. Jogosultsági kritériumok ellenőrzése.
  2. A nem megfelelő pályázatok elutasítása jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt.
  3. A jogosultsági kritériumoknak megfelelő pályázatok érdemi bírálata (pontozása).
  4. Szükség esetén hiánypótlás, adategyeztetés, tisztázó kérdés feltevése.
  5. Támogathatósági ponthatár megállapítása.
  6. A ponthatárt el nem érő pályázatok elutasítása forráshiány miatt.
  7. A ponthatárt elérő pályázatok jóváhagyása.
  8. Támogatói Okirat küldése a kedvezményezettek részére.

A támogatási döntés közlését követően lehetőség van az eljárás során keletkezett iratok (például részletes pontozási táblázat) megtekintésére, illetőleg másolat készítésére.

Az elutasítás ellen a döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül kifogás nyújtható be, amennyiben az eljárás valamely része jogszabálysértő, vagy a pályázati felhívásban foglaltakkal ütköző.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A fiatal gazda pályázat következő alkalommal várhatóan 2024. II. félévében lesz igényelhető. Konkrét benyújtási időszak még nem ismert.

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában szükséges csatolni.

TIPP

Szeretne Ön is a fiatal gazda pályázat nyertesei közé tartozni? A fiatalgazdapalyazat.com oldalon olyan tudnivalókról olvashat, amire mindenki kíváncsi, mégsem kérdezi meg senki...

Fiatal gazda pályázat 2024 előtt

2024 előtt összesen hat alkalommal volt lehetőség a támogatás igénylésére:

Fiatal gazda pályázat 2017

"A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás" című, VP2-6.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek által létrehozott új mezőgazdasági vállalkozás támogatására.


Fiatal gazda pályázat 2015

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2014

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2012

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2009

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet.


Fiatal gazda pályázat (2007-2008)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet.