SZILBERHORN    PÁLYÁZATI IRODA   

Fiatal gazda pályázat 2020

40.000 euró összegű, tetszőleges célra felhasználható, vissza nem térítendő támogatás fiatal gazdák támogatására

A fiatal gazda pályázat célja

A pályázat célja 2020-ban is a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása.

A fiatal gazda támogatás forrása

A pályázati felhívás meghirdetésekor a fiatal gazdák támogatására 37,75 milliárd forint állt rendelkezésre.

Az első körben benyújtott támogatási kérelmekre az eredetileg meghatározott keretösszegnek csupán kevesebb, mint 40%-át ítélték oda, a fennmaradó rész a vélelmezhetően 2020-ban ismét igényelhető fiatal gazda pályázat forrásául szolgálhat.

A fiatal gazda pályázat 2020. évre vonatkozó keretösszegéről jelenleg nincs információ.

A fiatal gazda támogatás jellege, mértéke, formája

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

A fiatal gazda pályázat 40.000 euró vissza nem térítendő támogatás

A fiatal gazda pályázat nyertesei 40.000 euró-nak megfelelő forintösszegű támogatásban részesülnek. A támogatás összege a folyósítás évének január 1-jén érvényes EKB euró árfolyamon kerül átváltásra.

350 forint/euró árfolyamon a fiatal gazda támogatás összege 14 millió forint.

A támogatás formája két részletben folyósított átalány támogatás:

  1. részlet: a támogatási összeg 75%-a (30.000 eurónak megfelelő forintösszeg), amely az első kifizetési kérelem benyújtását követően kerül kifizetésre;
  2. részlet: a támogatás fennmaradó 25%-a (10.000 eurónak megfelelő forintösszeg), a fiatal gazda pályázati felhívás szerinti-, valamint az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítését követően, legkorábban az első részlet igénylésétől számított 3 év múlva, de legkésőbb a fenntartási időszak 54. hónapjának utolsó napjáig igényelhető.

A támogatás elszámolása, felhasználása

A fiatal gazda pályázat egyszerűsített elszámolású: a támogatás lehívásához nem szükséges benyújtani a költségek felmerülését alátámasztó dokumentumokat.

A projekttel kapcsolatos elvárás a fiatal gazda pályázat üzleti tervében vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.

Mindezek alapján a támogatás teljes összege tetszőleges célra felhasználható, azonban a pályázati felhívásban rögzített-, valamint a fiatal gazda pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése a támogatás felhasználására tekintet nélkül szükséges.

TIPP A fiatal gazda támogatás elszámolásával összefüggésben a támogatás összegén felül jelentős - forintban kifejezve hétszámjegyű - többlet bevétel realizálódhat. A támogatás optimális elszámolását segítő szolgáltatásunk valamennyi fiatal gazda ügyfelünk számára - az utógondozási szolgáltatás részeként - díjmentesen elérhető.

A fiatal gazda pályázat igénylésének feltételei

Abban az esetben jogosult a fiatal gazda a támogatás igénylésére, amennyiben...

Növénytermesztés esetén az STÉ szerinti üzemméret a fiatal gazda pályázat benyújtási évében beadott TERA kérelem, vagy - ha az még nem került benyújtásra - a fiatal gazda pályázat benyújtását megelőző évben beadott TERA kérelem alapján kerül meghatározásra.

Állattenyésztés esetén az üzemméret a fiatal gazda pályázat benyújtásának hónapját megelőző 12 hónap állatállomány-nyilvántartása alapján számított éves átlagos állatlétszám alapján kerül meghatározásra.

Amennyiben a fiatal gazda pályázat igénylője jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság (egyszemélyes Kft.), abban az esetben a fenti feltételek a jogi személyre, illetőleg a jogi személy kizárólagos tulajdonosára és ügyvezetőjére vonatkoznak.

TIPP A fiatal gazda pályázat igénylését egyéni vállalkozóként javasoljuk.

A fiatal gazda pályázat igénylésének kizáró okai

Nem ítélhető meg támogatás, illetőleg nem adható ki támogatói okirat, amennyiben a fiatal gazda...

A fiatal gazda kötelezettségei

A fiatal gazda pályázat kedvezményezettje köteles...

A fiatal gazda pályázat fenntartási időszaka alatt a mezőgazdasági üzem egészének, vagy a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása, valamint használatának, hasznosításának átengedése nem lehetséges.

Vis maior

A fiatal gazda pályázattal összefüggésben az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az elháríthatatlan külső ok esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg.

A fiatal gazda pályázat 2020. évi igénylése

Támogatási kérelmet elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

A fiatal gazda pályázat igénylésének lehetőségét a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 2017. július 01. napján 00 órától felfüggesztette.

A fiatal gazda pályázat 2020-ban ismét igényelhető

A fiatal gazda pályázat 2020-ban vélelmezhetően ismét igényelhető lesz. A 2020. évi kérelembenyújtás lehetősége egyelőre terv, konkrét igénylési időszak jelenleg nem ismert.

TIPP A pályázatra való felkészülés már a fiatal gazda pályázati felhívás megjelenését megelőzően erősen ajánlott, figyelemmel arra, hogy a jogosultsági kritériumok teljesítése jellemzően sokkal több időbe telik, mint amennyi a pályázati felhívás megjelenését követően a pályázat benyújtásáig rendelkezésre áll.

Fiatal gazda pályázat ARCHÍVUM

2020-ig összesen hat alkalommal volt lehetőség fiatal gazda pályázat igénylésére.

A támogatás igénylésének, illetőleg igénybevételének részletes feltételeit megállapító jogszabályok:

Fiatal gazda pályázat (2017)

"A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás" című, VP2-6.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek által létrehozott új mezőgazdasági vállalkozás támogatására.


Fiatal gazda pályázat (2015)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet.


Fiatal gazda pályázat (2014)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet.


Fiatal gazda pályázat (2012)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet.


Fiatal gazda pályázat (2009)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet.


Fiatal gazda pályázat (2007-2008)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet.

Hasznos oldalak fiatal gazdáknak

Fiatal Gazda Pályázat 2020
Honlapunkon a fiatal gazda pályázatról minden fontos információ megtalálható.

AGRYA - Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége
Az AGRYA a fiatal gazdák országos érdekképviseleti szervezete. Kifejezetten fiatal gazdák számára szerveznek szakmai tanulmányutakat, programokat, rendezvényeket.

Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Ügyfélszolgálat (volt MVH)
Mezőgazdasági támogatásokkal, pályázatokkal kapcsolatos hírek, információk, közlemények, dokumentumok hiteles forrásból, valamint ügyintézés támogatással érintett ügyfelek részére.

Széchenyi 2020 pályázatok
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által működtetett honlap a 2014-2020 közötti időszak EU-s (nem csak mezőgazdasági) pályázatairól szolgáltat hiteles információt.

Leader pályázati kereső
Helyi Akciócsoportok (HACS) és települések alapján kereshetők a Leader pályázati felhívások.