SZILBERHORN Pályázati Iroda

Fiatal gazda pályázat 2020-2021

14 millió Ft szabadon felhasználható vissza nem térítendő támogatás 41 év alatti fiatal gazdák számára

Fiatal gazda pályázat 2020-2021 feltételei

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"fiatal gazda pályázat"
"aranykalászos gazda pályázat"
"ifjú gazda pályázat"
"FIG"

Pályázat neve:
"A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás"

Pályázat kódszáma:
VP2-6.1.1-16

Pályázat státusza:
felfüggesztett

Tervezett pályázat-benyújtási időszak:
2020-2021

A fiatal gazda pályázat célja

A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszútávú megtartása.

A támogatás forrása

A pályázati felhívásban 37,75 milliárd Ft keretösszeget határoztak meg.

A 2017-ben benyújtott támogatási kérelmekre az eredetileg meghatározott keretösszegnek csupán kevesebb, mint 40%-át ítélték oda, a fennmaradó rész a tervek szerint a 2020-2021-ben ismét igényelhető fiatal gazda pályázat forrásául szolgálhat.

A 2020-2021. évre tervezett keretösszegről jelenleg nincs információ.

A támogatás jellege, mértéke, formája

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, azaz visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A fiatal gazda pályázat nyertesei 40.000 euró-nak megfelelő forintösszegű támogatásban részesülnek. A támogatás összege a folyósítás évének január 1-jén érvényes EKB euró árfolyamon kerül átváltásra.

350 Ft/euró árfolyamon a fiatal gazda támogatás összege 14 millió Ft.

A folyósítás kettő részletben történik:

  1. részlet: a támogatási összeg 75%-a, azaz 30.000 eurónak megfelelő forintösszeg, amely az első kifizetési kérelem benyújtását követően kerül kifizetésre;
  2. részlet: a támogatás fennmaradó 25%-a, azaz 10.000 eurónak megfelelő forintösszeg, a fiatal gazda pályázati felhívás szerinti-, valamint az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítését követően, legkorábban az első részlet igénylésétől számított 3 év múlva, de legkésőbb a fenntartási időszak 54. hónapjának utolsó napjáig igényelhető.

TIPP
A támogatás optimális elszámolásával a 14 millió Ft összegen felül mintegy 3 millió Ft többlet bevétel érhető el.

A támogatás elszámolása, felhasználása

A fiatal gazda pályázat egyszerűsített elszámolású: a támogatás lehívásához nem szükséges benyújtani a költségek felmerülését alátámasztó dokumentumokat.

A projekttel kapcsolatos elvárás az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.

Mindezek alapján a támogatás teljes összege tetszőleges célra felhasználható, azonban a pályázati felhívásban rögzített-, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése a támogatás felhasználására tekintet nélkül szükséges.

Az igénylés feltételei

A támogatás abban az esetben igényelhető, amennyiben a fiatal gazda...

STÉ kalkulátor

Növénytermesztés esetén az üzemméret a fiatal gazda pályázat igénylésének évében beadott TERA kérelem, vagy - ha az még nem került benyújtásra - az azt megelőző évben beadott TERA kérelem alapján kerül meghatározásra.

Állattenyésztés esetén az üzemméret a fiatal gazda pályázat benyújtásának hónapját megelőző 12 hónap állatállomány-nyilvántartása alapján számított éves átlagos állatlétszám alapján kerül meghatározásra.

Éves átlagos állatlétszám számítása

Napi nyilvántartás esetén:

A1 + A2 + ... + A365/366
365/366

A1 + A2 + ... + A365/366 = az év napjainak állatlétszám adata (db/nap);

365/366 = az év napjainak száma (nap/év, nap/szökőév).

Heti, vagy havi nyilvántartás esetén:

[(Any + Az) / 2] + [(Bny + Bz) / 2] + ... + [(Xny + Xz) / 2]
N

Any, Bny, Xny = adott időszak első napjának állatlétszám adata (db);

Az, Bz, Xz = adott időszak utolsó napjának állatlétszám adata (db);

N = heti nyilvántartás esetén 52, havi nyilvántartás esetén 12.

Az igénylés kizáró okai

Nem ítélhető meg támogatás, illetőleg nem adható ki támogatói okirat, amennyiben a fiatal gazda pályázat igénylője...

Kötelezettségek

A "fiatal gazda pályázat nyertesei" kötelesek...

A fenntartási időszak alatt a mezőgazdasági üzem egészének, vagy a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása, valamint használatának, hasznosításának átengedése nem megengedett.

A pályázat bírálatának folyamata

A bírálati időszak a pályázat benyújtása és a támogatási döntés meghozatala közötti időszak.

A fiatal gazda pályázat standard kiválasztási eljárásrend alapján kerül elbírálásra. A bírálat fő lépései:

  1. Jogosultsági kritériumok ellenőrzése. A jogosultsági kritériumoknak megfelelő pályázatokat érdemi bírálatra (pontozásra) küldik, a nem megfelelő pályázatokat jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt elutasítják.
  2. Szükség esetén hiánypótlásra, adategyeztetésre, tisztázó kérdés feltevésére kerül sor.
  3. Az Irányító Hatóság megállapítja a támogathatósági ponthatárt.
  4. A ponthatárt el nem érő pályázatokat forráshiány miatt elutasítják.
  5. A ponthatárt elérő pályázatokat jóváhagyják.
  6. A fiatal gazda pályázat nyertesei megkapják a Támogatói Okiratot.

A támogatási döntés közlését követően lehetőség van az eljárás során keletkezett iratok (például részletes pontozási táblázat) megtekintésére, illetőleg másolat készítésére.

Az elutasítás ellen a döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül kifogás nyújtható be, amennyiben az eljárás valamely része jogszabálysértő, vagy a pályázati felhívásban foglaltakkal ütköző.

A fiatal gazda pályázat 2020-2021. évi igénylése

A fiatal gazda pályázat 2020-2021-ben a tervek szerint ismét igényelhető lesz, azonban konkrét pályázat-benyújtási időszak még nem ismert.

A fiatal gazda pályázat 2020-2021-ben a tervek szerint ismét igényelhető

A felkészülés már a pályázati felhívás megjelenését megelőzően ajánlott, figyelemmel arra, hogy a jogosultsági kritériumok teljesítése jellemzően sokkal több időbe telik, mint amennyi a felhívás megjelenését követően a pályázat benyújtásáig rendelkezésre áll.

TIPP
fiatalgazdapalyazat.com címen elérhető új honlapunk a fiatal gazda pályázat elnyeréséhez tartalmaz hasznos tudnivalókat.

Fiatal gazda pályázat 2020 előtt

2020-ig összesen hat alkalommal volt lehetőség a támogatás igénylésére:

Fiatal gazda pályázat 2017

"A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás" című, VP2-6.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek által létrehozott új mezőgazdasági vállalkozás támogatására.


Fiatal gazda pályázat 2015

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2014

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2012

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2009

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet.


Fiatal gazda pályázat (2007-2008)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet.

Fiatal gazda pályázat 2020 után

2021 átmeneti év lesz a KAP működtetésében: még a 2014-2020 közötti időszak szabályrendszere szerint történnek a kifizetések, de már a 2021-2027-es költségvetés terhére.

Az átmeneti időszak rendelkezései a fiatal gazda pályázat 2020-2021-re tervezett kiírását is érinthetik.

Ugrás az oldal tetejére