SZILBERHORN Pályázati Iroda
 
 

Fiatal gazda pályázat 2020

"A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás" című, VP2-6.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek által létrehozott új mezőgazdasági vállalkozás támogatására

A fiatal gazda pályázat célja

A pályázat célja 2020-ban is a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása.

A támogatás forrása

A pályázati felhívás meghirdetésekor a fiatal gazdák támogatására eredetileg 37,75 milliárd forint állt rendelkezésre.

A 2017. március 16. - június 30. közötti időszakban benyújtott támogatási kérelmek esetében a keretösszegnek csupán kevesebb, mint 40%-át ítélték oda, a fennmaradó rész a tervek szerint a 2020-ban ismét igényelhető fiatal gazda pályázat forrásául szolgál.

A fiatal gazda pályázat 2020. évre vonatkozó keretösszege jelenleg nem ismert.

A fiatal gazda támogatás jellege, mértéke, formája

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

A fiatal gazda támogatás mértéke 40.000 eurónak megfelelő - azaz mintegy 13,2 millió forint - összeg, amely a folyósítás évének január 1-jén érvényes EKB forint/euró árfolyamon kerül átváltásra.

A támogatás formája két részletben folyósított átalány támogatás:

A fiatal gazda pályázat igénylésének feltételei

Támogatási kérelmet nyújthat be a fiatal gazda, amennyiben...

Amennyiben a fiatal gazda pályázat igénylője jogi személy, abban az esetben a fenti feltételek a jogi személyre, illetőleg a jogi személy kizárólagos tulajdonosára és ügyvezetőjére vonatkoznak.

A fiatal gazda pályázat benyújtása

Támogatási kérelmet az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti, vagy a felhívást lezárhatja.

A fiatal gazda pályázatot az Irányító Hatóság 2017. július 01. napján 00 órától felfüggesztette, ezért támogatási kérelem benyújtása ettől az időponttól nem lehetséges.

A fiatal gazda pályázat 2020. évi kérelembenyújtási időszaka jelenleg nem ismert.

A fiatal gazda kötelezettségei

A pályázat kedvezményezettje köteles...

Fiatal gazda pályázat ARCHÍVUM

A következőkben a korábbi fiatal gazda pályázatok igénybevételének részletes feltételeit megállapító jogcímrendeletek, illetőleg pályázati felhívások hivatkozásai találhatók.