SZILBERHORN Pályázati Iroda

Fiatal gazda pályázat 2023-2027

Legfeljebb 100.000 euró vissza nem térítendő támogatás a mezőgazdaság generációs megújulásának elősegítésére 18-40 éves fiatal gazdák számára.

Fiatal gazda pályázat 2023: 100000 euró vissza nem térítendő támogatás.

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"fiatal gazda pályázat"
"aranykalászos gazda pályázat"
"ifjú gazda pályázat"
"FIG"

Pályázat neve:
Generációs megújulás fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásával

Előjegyzés

Szeretne időben értesülni a fiatal gazda pályázat 2023. évi igénylésével kapcsolatos fontos hírekről, információkról?

Szeretne elsőbbséget élvezni a pályázati felhívás megjelenését követő konzultációs időpontok egyeztetésekor?

Szeretne kedvezményes sikerdíj ajánlatban részesülni?

A fenti esetekben hatékony segítséget nyújthat az előjegyzés, melyet a fiatal gazda pályázat esetében 2007 óta alkalmazunk leendő ügyfeleinkkel való sikeres együttműködés elősegítése céljából. A szolgáltatás kötelezettségtől mentes, valamint díjmentes, azonban az alábbi kettő feltételhez kötött:

 1. 18-39 éves életkor;
 2. meglévő mezőgazdasági szakképesítés/végzettség.

Az előjegyzéshez az alábbiakat szükséges tennie:

 1. Nyomtassa ki, majd jól olvashatóan töltse ki a Nyilvántartásba vétel iránti kérelem című űrlapot.
 2. A feltételeknek való megfelelés igazolásához készítsen jól olvasható (szkennelt, vagy mobiltelefonnal fotózott) másolatot érvényes személyazonosító igazolványa mindkettő oldaláról, valamint mezőgazdasági szakképesítését, illetőleg végzettségét igazoló okiratáról.
 3. A fentieket küldje az űrlapon megadott e-mail címéről a kft@szilberhorn.com címre.

Válasz e-mailben tájékoztatjuk a nyilvántartásba vétel iránti kérelem eredményéről.

A fiatal gazda pályázat célja

Az intézkedés célja ...

A támogatás forrása

A tervezett keretösszeg mintegy 39,7 milliárd Ft, melyből 1.500 fiatal gazda juthat támogatáshoz.

A támogatás jellege, mértéke, formája

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, azaz visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A fiatal gazda pályázat nyertesei legalább 70.000 euró (28 millió Ft), legfeljebb 100.000 euró (40 millió Ft) összegű támogatásban részesülhetnek az alábbiak szerint:

 1. 40.000 euró (16 millió Ft) összegű átalánytámogatás, továbbá
 2. Legalább 30.000 euró (12 millió Ft), legfeljebb 60.000 euró (24 millió Ft) kötelező beruházás után járó támogatás.

A támogatás elszámolása, felhasználása

A fiatal gazda pályázat 40.000 euró (16 millió Ft) összegű átalánytámogatás részének a lehívásához nem szükséges benyújtani a költségek felmerülését alátámasztó dokumentumokat, a támogatás ezen része tetszőleges célra fordítható.

A fiatal gazda pályázat kötelező beruházás utáni, legalább 30.000 euró (12 millió Ft), legfeljebb 60.000 euró (24 millió Ft) része számlás elszámolású.

Az igénylés feltételei

A támogatás abban az esetben igényelhető, amennyiben a fiatal gazda ...

STÉ kalkulátor

Növénytermesztés esetén az üzemméret a fiatal gazda pályázat igénylésének évében beadott TERA kérelem, vagy - ha az még nem került benyújtásra - az azt megelőző évben beadott TERA kérelem alapján kerül meghatározásra.

Állattenyésztés esetén az üzemméret a fiatal gazda pályázat benyújtásának hónapját megelőző 12 hónap állatállomány-nyilvántartása alapján számított éves átlagos állatlétszám alapján kerül meghatározásra.

Az igénylés kizáró okai

Nem ítélhető meg támogatás, illetőleg nem adható ki támogatói okirat, amennyiben a fiatal gazda pályázat igénylője...

Kötelezettségek

A fiatal gazda pályázat nyertesei kötelesek ...

A fenntartási időszak alatt a mezőgazdasági üzem egészének, vagy a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása, valamint használatának, hasznosításának átengedése nem megengedett.

A fiatal gazda pályázat bírálatának folyamata

A bírálati időszak a pályázat benyújtása és a támogatási döntés meghozatala közötti időszak.

A fiatal gazda pályázat standard kiválasztási eljárásrend alapján kerül elbírálásra.

A bírálat fő lépései:

 1. Jogosultsági kritériumok ellenőrzése.
 2. A nem megfelelő pályázatok elutasítása jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt.
 3. A jogosultsági kritériumoknak megfelelő pályázatok érdemi bírálata (pontozása).
 4. Szükség esetén hiánypótlás, adategyeztetés, tisztázó kérdés feltevése.
 5. Támogathatósági ponthatár megállapítása.
 6. A ponthatárt el nem érő pályázatok elutasítása forráshiány miatt.
 7. A ponthatárt elérő pályázatok jóváhagyása.
 8. Támogatói Okirat küldése a kedvezményezettek részére.

A támogatási döntés közlését követően lehetőség van az eljárás során keletkezett iratok (például részletes pontozási táblázat) megtekintésére, illetőleg másolat készítésére.

Az elutasítás ellen a döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül kifogás nyújtható be, amennyiben az eljárás valamely része jogszabálysértő, vagy a pályázati felhívásban foglaltakkal ütköző.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A fiatal gazda pályázat következő alkalommal várhatóan 2023-ban lesz igényelhető. Konkrét benyújtási időszak még nem ismert.

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában szükséges csatolni.

TIPP

Szeretne Ön is a fiatal gazda pályázat nyertesei közé tartozni? A fiatalgazdapalyazat.com oldalon olyan tudnivalókról olvashat, amire mindenki kíváncsi, mégsem kérdezi meg senki ...

Fiatal gazda pályázat 2023 előtt

Fiatal gazda pályázat 2023 előtt

2023 előtt összesen hat alkalommal volt lehetőség a támogatás igénylésére:

Fiatal gazda pályázat 2017

"A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás" című, VP2-6.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek által létrehozott új mezőgazdasági vállalkozás támogatására.


Fiatal gazda pályázat 2015

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2014

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2012

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2009

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet.


Fiatal gazda pályázat (2007-2008)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet.

Az oldal tetejére