SZILBERHORN Pályázati Iroda

Fiatal gazda pályázat 2022-2023

14 millió Ft szabadon felhasználható vissza nem térítendő támogatás 41 év alatti fiatal gazdák számára

Fiatal gazda pályázat 2022-2023

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"fiatal gazda pályázat"
"aranykalászos gazda pályázat"
"ifjú gazda pályázat"
"FIG"

Pályázat kódszáma:
VP2-6.1.1-16

Pályázati felhívás neve/elérhetősége:
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

Pályázat státusza:
Lejárt benyújtási határidő

A fiatal gazda pályázat célja

A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszútávú megtartása.

A támogatás forrása

A pályázati felhívásban eredetileg 37,75 milliárd Ft keretösszeget határoztak meg.

A 2017-ben benyújtott támogatási kérelmekre a tervezett keretösszegnek csupán kevesebb, mint 40%-át ítélték oda, a fennmaradó részt lényegében elvették a fiatal gazdáktól és más pályázatokhoz használták fel.

A fiatal gazda pályázat 2022-2023. évi várható keretösszegéről jelenleg nem rendelkezünk információval.

A támogatás jellege, mértéke, formája

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, azaz visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A fiatal gazda pályázat nyertesei 40.000 euró-nak megfelelő forintösszegű támogatásban részesülnek. A támogatás összege a folyósítás évének január 1-jén érvényes EKB euró árfolyamon kerül átváltásra.

350 Ft/euró árfolyamon a fiatal gazda támogatás összege:
14 millió Ft.

A folyósítás kettő részletben történik:

 1. részlet
  A támogatás 75%-a, 30.000 euró (≈ 10,5 millió Ft) az első kifizetési kérelem benyújtását követően kerül kifizetésre.
 2. részlet
  A támogatás fennmaradó 25%-a, 10.000 euró (≈ 3,5 millió Ft) a fiatal gazda pályázati felhívás szerinti-, valamint az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítését követően, legkorábban az első részlet igénylésétől számított 3 év múlva, de legkésőbb a fenntartási időszak 54. hónapjának utolsó napjáig igényelhető.

TIPP
A támogatás optimális elszámolásával a 14 millió Ft összegen felül mintegy 3 millió Ft többlet bevétel érhető el.

A támogatás elszámolása, felhasználása

A fiatal gazda pályázat egyszerűsített elszámolású: a támogatás lehívásához nem szükséges benyújtani a költségek felmerülését alátámasztó dokumentumokat.

A projekttel kapcsolatos elvárás az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.

Mindezek alapján a támogatás teljes összege tetszőleges célra felhasználható, azonban a pályázati felhívásban rögzített-, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése a támogatás felhasználására tekintet nélkül szükséges.

Az igénylés feltételei

A támogatás abban az esetben igényelhető, amennyiben a fiatal gazda...

STÉ kalkulátor

Növénytermesztés esetén az üzemméret a fiatal gazda pályázat igénylésének évében beadott TERA kérelem, vagy - ha az még nem került benyújtásra - az azt megelőző évben beadott TERA kérelem alapján kerül meghatározásra.

Állattenyésztés esetén az üzemméret a fiatal gazda pályázat benyújtásának hónapját megelőző 12 hónap állatállomány-nyilvántartása alapján számított éves átlagos állatlétszám alapján kerül meghatározásra.

Az igénylés kizáró okai

Nem ítélhető meg támogatás, illetőleg nem adható ki támogatói okirat, amennyiben a fiatal gazda pályázat igénylője...

Kötelezettségek

A fiatal gazda pályázat nyertesei kötelesek...

A fenntartási időszak alatt a mezőgazdasági üzem egészének, vagy a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása, valamint használatának, hasznosításának átengedése nem megengedett.

A pályázat bírálatának folyamata

A bírálati időszak a pályázat benyújtása és a támogatási döntés meghozatala közötti időszak.

A fiatal gazda pályázat standard kiválasztási eljárásrend alapján kerül elbírálásra. A bírálat fő lépései:

 1. Jogosultsági kritériumok ellenőrzése. A jogosultsági kritériumoknak megfelelő pályázatokat érdemi bírálatra (pontozásra) küldik, a nem megfelelő pályázatokat jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt elutasítják.
 2. Szükség esetén hiánypótlásra, adategyeztetésre, tisztázó kérdés feltevésére kerül sor.
 3. Az Irányító Hatóság megállapítja a támogathatósági ponthatárt.
 4. A ponthatárt el nem érő pályázatokat forráshiány miatt elutasítják.
 5. A ponthatárt elérő pályázatokat jóváhagyják.
 6. A fiatal gazda pályázat nyertesei megkapják a Támogatói Okiratot.

A támogatási döntés közlését követően lehetőség van az eljárás során keletkezett iratok (például részletes pontozási táblázat) megtekintésére, illetőleg másolat készítésére.

Az elutasítás ellen a döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül kifogás nyújtható be, amennyiben az eljárás valamely része jogszabálysértő, vagy a pályázati felhívásban foglaltakkal ütköző.

A fiatal gazda pályázat 2022-2023. évi igénylése

A fiatal gazda pályázat 2022-2023-ban vélelmezhetően ismét igényelhető lesz, azonban konkrét pályázat-benyújtási időszak még nem ismert.

A felkészülés már a pályázati felhívás megjelenését megelőzően ajánlott, figyelemmel arra, hogy a jogosultsági kritériumok teljesítése jellemzően sokkal több időbe telik, mint amennyi a felhívás megjelenését követően a pályázat benyújtásáig rendelkezésre áll.

TIPP
A fiatalgazdapalyazat.com oldalon a fiatal gazda pályázat elnyeréséhez szükséges olyan információk is megtalálhatók, melyek máshol biztosan nem...

Fiatal gazda pályázat 2021 előtt

2021-ig összesen hat alkalommal volt lehetőség a támogatás igénylésére:

Fiatal gazda pályázat 2017

"A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás" című, VP2-6.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek által létrehozott új mezőgazdasági vállalkozás támogatására.


Fiatal gazda pályázat 2015

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2014

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2012

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2009

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet.


Fiatal gazda pályázat (2007-2008)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet.

Fiatal gazda pályázat 2022-2023

2022 átmeneti év lesz a KAP működtetésében: még az aktuális időszak szabályrendszere szerint történnek a kifizetések, de már a következő hétéves időszak költségvetésének terhére.

Az átmeneti időszak rendelkezései a fiatal gazda pályázat 2022-2023-as kiírását is érinthetik.

Az oldal tetejére