SZILBERHORN Pályázati Iroda
2007 óta a mezőgazdasági termelők szolgálatában

Kertészeti üzemek korszerűsítése

Vissza nem térítendő támogatás növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozásához és technológiai korszerűsítéséhez

Kertészet korszerűsítése pályázat

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"kertészet korszerűsítése"
"kertészet korszerűsítése pályázat"

Pályázat kódszáma:
VP2-4.1.3-20

Státusz: Lezárva

A pályázat célja

A kertészet korszerűsítése című pályázat célja a kertészeti üzemek energiahatékonyságának javítása épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítés-, valamint megújuló energiát hasznosító technológiák támogatása által.

A támogatás célterületei

Támogatás az alábbi célterületek vonatkozásában igényelhető:

  1. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése.
  2. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése.

A támogatás forrása

A pályázati felhívás alapján 30 milliárd Ft áll rendelkezésre kertészeti üzemek korszerűsítésére.

A támogatás jellege és mértéke

A kertészeti üzemek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás jellege visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, közismert néven vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke a fejlesztés megvalósulásának helyétől és a támogatást igénylő fiatal gazda minősítésétől függően a következők szerint alakul:

Kertészet korszerűsítése: a támogatás mértéke
Fejlesztés helye Egyéni projekt Fiatal gazda egyéni projekt Kollektív projekt Fiatal gazda kollektív projekt
Közép-magyarországi régióban 40% 50% 50% 60%
Közép-magyarországi régión kívül 50% 60% 60% 70%

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege 2 milliárd Ft.

Támogatási előleg

Támogatási előleg vehető igénybe legfeljebb a megítélt támogatási összeg 50%-áig, amennyiben...

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A támogatás - között igényelhető.

A pályázat kizárólag elektronikus úton - elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül - nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni a pályázathoz.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Az alábbi tevékenységek kizárólag valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatók:

Nem támogatható tevékenységek

Az önállóan támogatható, valamint az önállóan nem támogatható tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható, különösen:

Az igénylés feltételei

Vissza nem térítendő támogatás igénylésére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki/amely a pályázat benyújtását megelőző évben...

STÉ kalkulátor

A kertészet korszerűsítése című pályázat kollektív projekt keretében is igényelhető.

Kollektív projekt a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

További tudnivalók