SZILBERHORN Pályázati Iroda

Kertészeti üzemek korszerűsítése

Vissza nem térítendő támogatás növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozásához és technológiai korszerűsítéséhez

Kertészet korszerűsítése pályázat

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"kertészet korszerűsítése"
"kertészet korszerűsítése pályázat"

Pályázat kódszáma:
VP2-4.1.3-20

Pályázati felhívás neve/elérhetősége:
Kertészeti üzemek korszerűsítése

Pályázat státusza:
Felfüggesztve

A pályázat célja

A kertészet korszerűsítése című pályázat célja a kertészeti üzemek energiahatékonyságának javítása épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítés-, valamint megújuló energiát hasznosító technológiák támogatása által.

A támogatás célterületei

Támogatás az alábbi célterületek vonatkozásában igényelhető:

 1. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése.
 2. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése.

A támogatás forrása

A pályázati felhívás alapján 30 milliárd Ft áll rendelkezésre kertészeti üzemek korszerűsítésére.

A támogatás jellege és mértéke

A kertészeti üzemek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás jellege visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, közismert néven vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke a fejlesztés megvalósulásának helyétől és a támogatást igénylő fiatal gazda minősítésétől függően a következők szerint alakul:

Kertészet korszerűsítése: a támogatás mértéke
Fejlesztés helye Egyéni projekt Fiatal gazda egyéni projekt Kollektív projekt Fiatal gazda kollektív projekt
Közép-magyarországi régióban 40% 50% 50% 60%
Közép-magyarországi régión kívül 50% 60% 60% 70%

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege 2 milliárd Ft.

Támogatási előleg

Támogatási előleg vehető igénybe legfeljebb a megítélt támogatási összeg 50%-áig, amennyiben...

 1. a pályázati felhívás lehetőséget biztosít előleg igénybevételére;
 2. a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, illetőleg támogatói okirattal;
 3. a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel egyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását;
 4. a kedvezményezett legkésőbb az előleg igénylésekor benyújtja a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésében rögzített dokumentumokat;
 5. az első kifizetési igénylés jóváhagyásához szükséges egyéb feltételek teljesültek - amennyiben releváns;
 6. szabályszerűen kitöltött, tartalmilag és formailag egyaránt megfelelő előlegigénylés került benyújtásra;
 7. a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A támogatás - között igényelhető.

A pályázat kizárólag elektronikus úton - elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül - nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni a pályázathoz.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:
  1. Új építésű üveg-, vagy fóliaborítású növényház létesítése.
  2. Meglévő üveg-, vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése.
  3. Meglévő üveg-, vagy fóliaborítású növényházak bővítése.
  4. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
   1. Fóliaházak, üvegborítású növényházak hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése: utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése.
   2. Fóliaházak, üvegborítású növényházak fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése: fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása.
   3. Fóliaházak, üvegborítású növényházak világítási rendszerek korszerűsítése: fényforrások, világítótestek cseréje, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, az ehhez kapcsolódó és az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.
   4. Fóliaházak, üvegborítású növényházak temperált levegőjű létesítményeinek (termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése.
  5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológia alkalmazása:
   1. Geotermikus energia hasznosítása:
    • Új termelő kút/rendszer fúrása. Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása.
    • Használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló projektek. A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő- és ioncserélők, sótalanítók, valamint hűtőtó kialakítása – beleértve a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a működést szolgáló építmények létesítése.
    • Geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése.
    • Vízfogyasztásmérő eszközök telepítése.
   2. Egyéb megújuló energia hasznosítása:
    • Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre.
    • Amennyiben termálvízből a hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, abban az esetben földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.
    • Biomassza: mezőgazdasági fő- és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő- és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék, valamint egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).
    • Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.
 2. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése.
  1. Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek létesítése.
  2. Hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek bővítése.
  3. Hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint az áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek technológiai korszerűsítése.
  4. A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése: válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás gépei, vagy gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek.
  5. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
   1. Hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere és -korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése).
   2. Hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása).
   3. Hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók világítási rendszerek korszerűsítése (fényforrások, világítótestek cseréje, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó és az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek).
   4. Hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók temperált levegőjű létesítményeinek (termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése.
   5. Hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (nitrogén generátor, CO2 abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek).
  6. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:
   1. Geotermikus energia hasznosítása:
    • Új termelő kút/rendszer fúrása. Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása.
    • Használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló projektek. A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő- és ioncserélők, sótalanítók, valamint hűtőtó kialakítása – beleértve a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a működést szolgáló építmények létesítése.
    • Geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése.
    • Vízfogyasztásmérő eszközök telepítése.
   2. Egyéb megújuló energia hasznosítása:
    • Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni, vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre.
    • Amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz termelésére és/vagy fűtésrásegítésre.
    • Biomassza: mezőgazdasági fő- és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő- és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék, valamint egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni, vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).
    • Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Az alábbi tevékenységek kizárólag valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatók:

Nem támogatható tevékenységek

Az önállóan támogatható, valamint az önállóan nem támogatható tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható, különösen:

Az igénylés feltételei

Vissza nem térítendő támogatás igénylésére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki/amely a pályázat benyújtását megelőző évben...

 1. Legalább 6.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezett.
 2. Árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
STÉ kalkulátor

A kertészet korszerűsítése című pályázat kollektív projekt keretében is igényelhető.

Kollektív projekt a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

További tudnivalók

Az oldal tetejére