SZILBERHORN PÁLYÁZATI IRODA

Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés támogatása

Pályázati felhívás a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítására, gépekek, eszközök beszerzéséhez
VP2-4.1.3.5-16

A kertészeti géptámogatás célja

A pályázati felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozása innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák elterjesztésének támogatásával.

A kertészeti géptámogatás forrása

A pályázati felhívás meghirdetésekor a kertészeti gépbeszerzés támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 18,08 milliárd forint.

A keretösszeg alapján 1.500 pályázat jóváhagyása várható.

A kertészeti géptámogatás jellege, mértéke, intenzitása

A kertészeti gépek beszerzéséhez nyújtott támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

A kertészeti gépbeszerzés támogatás mértéke egyéni projekt esetén legfeljebb 10 millió forint, kollektív projekt esetén legfeljebb 20 millió forint.

A támogatás intenzitása az elszámolható kiadások 40%-70%-a, a pályázati felhívás 5.3. pontja szerint.

A kertészeti géptámogatás igénylésének feltételei

Támogatási kérelmet nyújthat be a mezőgazdasági termelő, amennyiben...

A kertészeti gépbeszerzéshez nyújtott támogatás keretében a pályázat benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Kertészeti géptámogatásból kizáró okok

A kertészeti gépbeszerzés támogatása az ÁÚF "Kizáró okok listája" című részben felsoroltakon túl nem vehető igénybe, amennyiben a támogatást igénylő az alábbi pályázati felhívások valamelyike szerint már támogatásban részesült:

A kertészeti géptámogatás benyújtása

Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Pályázat benyújtására 2017. január 06. napjától van lehetőség az alábbi értékelési határnapok figyelembevételével:

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti, vagy a felhívást lezárhatja.