SZILBERHORN Pályázati Iroda

Kertészeti géptámogatás 2021

Kertészeti gépek és eszközök (traktor, munkagépek, betakarítógépek, talajművelő gépek, egyéb kertészeti gépek és eszközök) beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Kertészeti gépek (traktor), kertészeti eszközök beszerzéséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás 2021-ben.

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"kertészeti gép pályázat 2021"
"kertészeti géptámogatás 2021"
"kertészeti gépbeszerzés pályázat 2021"
"gépvásárlási támogatás 2021"
"traktor pályázat 2021"

Pályázat kódszáma:
VP2-4.1.3.5-21

Pályázati felhívás neve/elérhetősége:
Kertészeti üzemek megújításának támogatása

Pályázat státusza:
Nyitott

A kertészeti géptámogatás célja

A pályázati felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének növelése innovatív és hatékonyabb termelési technológiák alkalmazásának támogatásával.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A pályázati felhívás keretében az alábbi - kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges -, építéssel nem járó kertészeti gépek és eszközök beszerzése támogatható önállóan:

 1. Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek;
 2. Önjáró és vontatott betakarítógépek;
 3. Szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony;
 4. Talajművelő gépek;
 5. Kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges egyéb gépek és eszközök beszerzése;
 6. Mezőgazdasági pótkocsi (1 db).
 7. Legfeljebb 83 kW (111 LE) motorteljesítményű traktor (1 db).

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Az alábbi tevékenységek kizárólag valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 1. Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka);
 2. Támogatható tevékenységekhez kapcsolódó általános költségek, például mérnöki díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek.

Nem támogatható tevékenységek

Az önállóan támogatható, valamint önállóan nem támogatható tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható, különös figyelemmel az alábbiakra:

 1. Mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarító- és permetezőgépek beszerzését;
 2. Öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek és eszközök beszerzése;
 3. Tehergépkocsi beszerzése;
 4. Göngyöleg beszerzése;
 5. Természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek és eszközök beszerzése;
 6. Betakarítást követő áruvá készítést szolgáló gépek és eszközök beszerzése.

A támogatás forrása

Keretösszeg:
50 milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma:
2.500 - 3.000 db

A támogatás jellege, mértéke, összege

A kertészeti gépek beszerzéséhez nyújtott támogatás jellege visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, közismert néven vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke a fejlesztés megvalósulásának helyétől és a támogatást igénylő fiatal gazda minősítésétől függően a következők szerint alakul:

Kertészeti géptámogatás: a támogatás mértéke
Fejlesztés helye Egyéni projekt Fiatal gazda egyéni projekt Kollektív projekt Fiatal gazda kollektív projekt
Közép-magyarországi régióban 40 % 50 % 50 % 60 %
Közép-magyarországi régión kívül 50 % 60 % 60 % 70 %

Támogatás maximális összege:
25 millió Ft
egyéni, illetőleg kollektív beruházás esetén is.

Támogatási előleg

Támogatási előleg vehető igénybe legfeljebb a megítélt támogatási összeg 50%-áig, amennyiben...

 1. a pályázati felhívás lehetőséget biztosít előleg igénybevételére;
 2. a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, illetőleg támogatói okirattal;
 3. a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel egyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását;
 4. a kedvezményezett legkésőbb az előleg igénylésekor benyújtja a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésében rögzített dokumentumokat;
 5. az első kifizetési igénylés jóváhagyásához szükséges egyéb feltételek teljesültek - amennyiben releváns;
 6. szabályszerűen kitöltött, tartalmilag és formailag egyaránt megfelelő előlegigénylés került benyújtásra;
 7. a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

Az igénylés feltételei

A kertészeti géptámogatás igénylésére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki/amely a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben...

 1. Legalább 6.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezett és üzemméretének legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származott.
 2. Árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
STÉ kalkulátor

Szántóföldi növénytermesztés és kertészeti kultúrák esetén az üzemméret meghatározása a pályázat igénylését megelőző teljes lezárt üzleti évben beadott TERA kérelemben elfogadott terület alapján történik.

Állattenyésztés esetén az üzemméret a pályázat igénylését megelőző teljes lezárt üzleti évben a NÉBIH nyilvántartásaiban (TIR, ENAR, BIR) szereplő állatállomány éves átlagos állatlétszáma alapján kerül meghatározásra.

A támogatás kollektív projekt keretében is igényelhető.

Kollektív projekt a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Műszaki és szakmai elvárások

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A kertészeti géptámogatás - között igényelhető. Az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott pályázatok szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -

Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, abban az esetben az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti.

A pályázat elektronikus úton nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában kell a pályázathoz csatolni.

Sikerdíjas pályázatírás

Cégünk a "kertészeti üzemek megújításának támogatása" című pályázati felhívás keretében is a szokásos módon,

segíti a mezőgazdasági termelőket.

TIPP
A sikerdíj összege a pályázatban "projektmenedzsment" címen elszámolható, így a támogatás részeként annak mértéke szerint megtérítésre kerül.

Az oldal tetejére