SZILBERHORN Pályázati Iroda

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

15.000 euró (≈ 5,4 millió Ft) szabadon felhasználható, vissza nem térítendő támogatás mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás.

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 2022"
"kisüzemek fejlesztése pályázat 2022"
"kisüzemi pályázat 2022"

Pályázat kódszáma:
VP2-6.3.1-20

Pályázati felhívás neve/elérhetősége:
Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

Pályázat státusza:
Nyitott

A mezőgazdasági kisüzemek támogatásának célja

A pályázati felhívás fő célja a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése a vidéki térségekben működő mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésének támogatásán keresztül. A támogatás a fejlődőképes, kisméretű gazdasággal rendelkező mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti.

A támogatás forrása

Keretösszeg:
32,5 milliárd Ft


Dr. Viski József, az Agrárminisztérium vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára az Agrárszektor 2020 Konferencián bejelentette, hogy a mezőgazdasági kisüzemek támogatása című pályázat népszerűségére tekintettel a keretösszeg emelését tervezik.

A keretösszeg emelése miatt a jóváhagyott pályázatok számának jelentős növekedése várható.

A támogatás jellege, összege

Vissza nem térítendő támogatás, azaz visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A támogatás összege:
15.000 euró ≈ 5,4 millió Ft.

A folyósítás kettő részletben történik:

 1. részlet:
  A támogatás 75%-a, 11.250 euró (≈ 4,05 millió Ft) a Támogatói Okirat hatálybalépésével egyidejűleg kerül kifizetésre.
 2. részlet:
  A támogatás fennmaradó 25%-a, 3.750 euró (≈ 1,35 millió Ft) a kötelezettségek teljesítését követően, legkorábban a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 3. év végén, legkésőbb a 48. hónapot követő év június 15. napjáig igényelhető.

A támogatás elszámolása, felhasználása

A mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott támogatással nem szükséges elszámolni, a teljes összeg tetszőleges célra felhasználható.

Az igénylés feltételei

Támogatás igénylésére jogosultak

 1. Mezőgazdasági őstermelő;
 2. Mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozó;
 3. Szociális szövetkezet;

amennyiben a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben

STÉ kalkulátor

vagy

Szántóföldi növénytermesztés és kertészeti kultúrák esetén az üzemméret meghatározása a pályázat igénylését megelőző teljes lezárt üzleti évben beadott TERA kérelemben elfogadott terület alapján történik.

Állattenyésztés esetén az üzemméret a pályázat igénylését megelőző teljes lezárt üzleti évben a NÉBIH nyilvántartásaiban (TIR, ENAR, BIR) szereplő állatállomány éves átlagos állatlétszáma alapján kerül meghatározásra.

A projekt területi korlátozása

A támogatás jogosultsági feltétele, hogy az igénylő életvitelszerű tartózkodási helye/székhelye a pályázat benyújtását megelőzően legalább 12 hónapja jogosult vidéki térségben van.

Közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül az alábbi települések minősülnek jogosult vidéki térségben lévő településnek:

Az életvitelszerű tartózkodási hely/székhely címét külterületi ingatlannak kell tekinteni, amennyiben az ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása zártkert.

Budapesten, vagy a budapesti agglomerációhoz tartozó településen tartózkodási hellyel/székhellyel rendelkezők a támogatás igénylésére nem jogosultak.

Támogatás igénylésére nem jogosultak

Nem részesülhet támogatásban, aki/amely...

Kötelezettségek

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatás - között igényelhető. Az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott pályázatok szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -

Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, abban az esetben az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti.

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában kell a pályázathoz csatolni.

TIPP
A "mezőgazdasági kisüzemek támogatása" című pályázatot azok számára ajánljuk, akikre mindkettő alábbi állítás igaz:

 1. Betöltötték a 41. életévüket; így a legalább 9 millió Ft-tal több támogatást nyújtó fiatal gazda pályázat már nem elérhető számukra.
 2. Találnak olyan pályázatíró céget, amely kizárólag a támogatás folyósítását követően fizetendő sikerdíj ellenében vállalja a pályázatírást (Irodánk éppen ilyen).

Ez utóbbi kiemelt fontosságára világít rá a sikerdíjas pályázatírás témakörét bemutató írásunk.

5,4 millió Ft támogatás csak sikerdíjért

Ön is szeretne mezőgazdasági kisüzemének fejlesztéséhez mintegy 5,4 millió Ft szabadon felhasználható, vissza nem térítendő támogatásban részesülni?

Irodánk ehhez nyújt segítséget

Az oldal tetejére