SZILBERHORN Pályázati Iroda
2007 óta a mezőgazdasági termelők szolgálatában

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

Utolsó frissítés:

15.000 euró (≈ 6 millió Ft) szabadon felhasználható, vissza nem térítendő támogatás mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez 2024-ben is igényelhető vissza nem térítendő támogatás.

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 2024"
"kisüzemek fejlesztése pályázat"
"kisüzemi pályázat 2024"
"őstermelő pályázat"
"kisgazda pályázat"

Pályázat kódszáma:
VP2-6.3.1-20

Pályázati felhívás neve/elérhetősége:
Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

Státusz: Jelenleg nem igényelhető / 2024-ben várható

A mezőgazdasági kisüzemek támogatásának célja

A pályázati felhívás fő célja a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése a vidéki térségekben működő mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésének támogatásán keresztül. A támogatás a fejlődőképes, kisméretű gazdasággal rendelkező mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti.

A támogatás forrása

Keretösszeg:
32,5 milliárd Ft

A támogatás jellege, összege

Vissza nem térítendő támogatás, azaz visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A támogatás összege:
15.000 euró ≈ 6 millió Ft.

A folyósítás kettő részletben történik:

  1. A támogatás 75%-a, 11.250 euró (≈ 4,5 millió Ft) a Támogatói Okirat hatálybalépésével egyidejűleg kerül kifizetésre.
  2. A támogatás fennmaradó 25%-a, 3.750 euró (≈ 1,5 millió Ft) a kötelezettségek teljesítését követően, legkorábban a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 3. év végén, legkésőbb a 48. hónapot követő év június 15. napjáig igényelhető.

A támogatás elszámolása, felhasználása

A mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott támogatással nem szükséges elszámolni, a teljes összeg tetszőleges célra felhasználható.

Az igénylés feltételei

Támogatás igénylésére jogosultak

A mezőgazdasági kisüzemek támogatása című pályázati felhívás keretében támogatási kérelmet nyújthat be...

amennyiben a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben

VAGY

STÉ kalkulátor

Szántóföldi növénytermesztés és kertészeti kultúrák esetén az üzemméret meghatározása a pályázat igénylését megelőző teljes lezárt üzleti évben beadott TERA kérelemben elfogadott terület alapján történik.

Állattenyésztés esetén az üzemméret a pályázat igénylését megelőző teljes lezárt üzleti évben a NÉBIH nyilvántartásaiban (TIR, ENAR, BIR) szereplő állatállomány éves átlagos állatlétszáma alapján kerül meghatározásra.

A projekt területi korlátozása

A támogatás jogosultsági feltétele, hogy az igénylő életvitelszerű tartózkodási helye/székhelye a pályázat benyújtását megelőzően legalább 12 hónapja jogosult vidéki térségben van.

Közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül az alábbi települések minősülnek jogosult vidéki térségben lévő településnek:

Az életvitelszerű tartózkodási hely/székhely címét külterületi ingatlannak kell tekinteni, amennyiben az ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása zártkert.

Budapesten, vagy a budapesti agglomerációhoz tartozó településen tartózkodási hellyel/székhellyel rendelkezők a támogatás igénylésére nem jogosultak.

Támogatás igénylésére nem jogosultak

Nem részesülhet támogatásban, aki/amely...

Kötelezettségek

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatást a legutóbbi felhívás alapján - között lehetett igényelni az alábbi szakaszokban:

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -

Információ

A kisüzemi pályázat következő kiírása 2024-ben várható.

Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, abban az esetben az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti.

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában kell a pályázathoz csatolni.

Az oldal tetejére