SZILBERHORN Pályázati Iroda

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

15.000 euró (≈ 5,4 millió Ft) szabadon felhasználható, vissza nem térítendő támogatás mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás.

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 2022"
"kisüzemek fejlesztése pályázat"
"kisüzemi pályázat 2022"

Pályázat kódszáma:
VP2-6.3.1-20

Pályázati felhívás neve/elérhetősége:
Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

Pályázat státusza:
Nyitott

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása - letölthető tájékoztató

Nyomtatásra optimalizált tájékoztató a "mezőgazdasági kisüzemek támogatása" című pályázatról:

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása tájékoztató (PDF)

A mezőgazdasági kisüzemek támogatásának célja

A pályázati felhívás fő célja a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése a vidéki térségekben működő mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésének támogatásán keresztül. A támogatás a fejlődőképes, kisméretű gazdasággal rendelkező mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti.

A támogatás forrása

Keretösszeg:
32,5 milliárd Ft

A támogatás jellege, összege

Vissza nem térítendő támogatás, azaz visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A támogatás összege:
15.000 euró ≈ 5,4 millió Ft.

A folyósítás kettő részletben történik:

  1. A támogatás 75%-a, 11.250 euró (≈ 4,05 millió Ft) a Támogatói Okirat hatálybalépésével egyidejűleg kerül kifizetésre.
  2. A támogatás fennmaradó 25%-a, 3.750 euró (≈ 1,35 millió Ft) a kötelezettségek teljesítését követően, legkorábban a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 3. év végén, legkésőbb a 48. hónapot követő év június 15. napjáig igényelhető.

A támogatás elszámolása, felhasználása

A mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott támogatással nem szükséges elszámolni, a teljes összeg tetszőleges célra felhasználható.

Az igénylés feltételei

Támogatás igénylésére jogosultak

A mezőgazdasági kisüzemek támogatása című pályázati felhívás keretében támogatási kérelmet nyújthat be...

amennyiben a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben

VAGY

STÉ kalkulátor

Szántóföldi növénytermesztés és kertészeti kultúrák esetén az üzemméret meghatározása a pályázat igénylését megelőző teljes lezárt üzleti évben beadott TERA kérelemben elfogadott terület alapján történik.

Állattenyésztés esetén az üzemméret a pályázat igénylését megelőző teljes lezárt üzleti évben a NÉBIH nyilvántartásaiban (TIR, ENAR, BIR) szereplő állatállomány éves átlagos állatlétszáma alapján kerül meghatározásra.

TIPP

A "mezőgazdasági kisüzemek támogatása" című pályázatot azok számára ajánljuk, akikre mindkettő alábbi állítás igaz:

  1. Betöltötték a 41. életévüket; így a legalább 9 millió Ft-tal több támogatást nyújtó fiatal gazda pályázat már nem elérhető számukra.
  2. Találnak olyan pályázatíró céget, amely kizárólag a támogatás folyósítását követően fizetendő sikerdíj ellenében vállalja a pályázatírást (Irodánk éppen ilyen).

Ez utóbbi kiemelt fontosságára világít rá a sikerdíjas pályázatírás témakörét bemutató írásunk.

A projekt területi korlátozása

A támogatás jogosultsági feltétele, hogy az igénylő életvitelszerű tartózkodási helye/székhelye a pályázat benyújtását megelőzően legalább 12 hónapja jogosult vidéki térségben van.

Közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül az alábbi települések minősülnek jogosult vidéki térségben lévő településnek:

Az életvitelszerű tartózkodási hely/székhely címét külterületi ingatlannak kell tekinteni, amennyiben az ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása zártkert.

Budapesten, vagy a budapesti agglomerációhoz tartozó településen tartózkodási hellyel/székhellyel rendelkezők a támogatás igénylésére nem jogosultak.

Támogatás igénylésére nem jogosultak

Nem részesülhet támogatásban, aki/amely...

Kötelezettségek

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatás - között igényelhető. Az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott pályázatok szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -

Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, abban az esetben az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti.

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában kell a pályázathoz csatolni.

TIPP

Ön is szeretne 5,4 millió Ft szabadon felhasználható, vissza nem térítendő támogatást igényelni mezőgazdasági kisüzemének fejlesztéséhez?

Irodánk ehhez nyújt segítséget

Az oldal tetejére