SZILBERHORN PÁLYÁZATI IRODA

Diverzifikációs pályázat

"Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása" című pályázati felhívás
VP6-6.2.1-16

A diverzifikációs pályázat célja

A pályázat célja mezőgazdasági vállalkozások jövedelmezőségének stabilizálása mezőgazdaságon kívüli vállalkozási tevékenységek indításának ösztönzésével, továbbá a vidéki térségekben hiányzó, vagy hiányos termékek és szolgáltatások hozzáférésének megvalósításával.

A támogatás forrása

A pályázati felhívás meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg 13,85 milliárd forint.

A keretösszeg alapján 1.150 pályázat jóváhagyása várható.

A diverzifikációs támogatás jellege, mértéke, formája

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

A támogatás mértéke 40.000 eurónak megfelelő forintösszeg, amely a folyósítás évének január 1-jén érvényes EKB forint/euró árfolyamon kerül átváltásra.

A támogatás formája két részletben folyósított egyösszegű átalány támogatás:

A pályázat benyújtása

Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Támogatási kérelem benyújtására 2016. október 24. napjától van lehetőség az alábbi értékelési határnapok figyelembevételével:

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti, vagy a felhívást lezárhatja.

Pályázati felhívás letöltése

Nem mezőgazdasági tevékenység elindításának támogatása - mezőgazdasági tevékenység diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása című, VP6-6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás.

Pályázati felhívás