SZILBERHORN PÁLYÁZATI IRODA

Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésének támogatása

"Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása" című, VP6-6.4.1-16 kódszámú pályázati felhívás

A pályázati fehlívás célja

A pályázati felhívás célja...

A támogatás forrása

A pályázati felhívás meghirdetésekor 35,94 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre.

A rendelkezésre álló keretösszeg alapján 700-1.000 pályázat jóváhagyása várható.

A támogatás jellege, mértéke

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

A támogatás mértéke 160.000 eurónak megfelelő forintösszeg, amely a folyósítás évének január 1-jén érvényes EKB forint/euró árfolyamon kerül átváltásra.

A támogatás mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerinti besorolásától függően az elszámolható kiadások...

A pályázat benyújtása

Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Támogatási kérelem benyújtására 2017. április 18. napjától van lehetőség az alábbi értékelési határnapok figyelembevételével:

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti, vagy a felhívást lezárhatja.

Pályázati felhívás letöltése

"Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása" című, VP6-6.4.1-16 kódszámú pályázati felhívás.

Pályázati felhívás