SZILBERHORN Pályázati Iroda
2007 óta a mezőgazdasági termelők szolgálatában

Öntözési közösségek együttműködésének támogatása

Vissza nem térítendő támogatás öntözési közösségek számára öntözőtelepek fenntartásához, fejlesztéséhez, valamint új öntözési beruházások előkészítéséhez.

Öntözési közösségek számára nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Alapinformáció

Pályázat közismert neve:
"öntözési közösségek támogatása"

Pályázat kódszáma:
VP5-16.5.2-21

Státusz: Lezárva

Az öntözési közösségek támogatásának célja

A pályázat célja a mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonyságának fokozása olyan együttműködések létrejöttével, amelyek hozzájárulnak az öntözéses gazdálkodás terjedéséhez, ezáltal növelve a mezőgazdasági termelés hatékonyságát és biztonságát. A pályázat célja továbbá az öntözött területek növelésén keresztül a termelés- és jövedelembiztonság, valamint a mezőgazdaság klímaváltozással szembeni ellenálló képességének fokozása.

A támogatás forrása

A pályázati felhívás szerinti keretösszeg 2,32 milliárd Ft, amely alapján 30 pályázat jóváhagyása várható.

A támogatás jellege, mértéke, összege

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, vagyis visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 90 %-a.

A pályázat keretében legfeljebb 250.000 euró (≈ 90 millió Ft) vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A támogatás - között igényelhető. Az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott pályázatok szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

 1. 2021. március 08. - 22.
 2. 2021. május 10. - 24.
 3. 2021. július 12. - 26.
 4. 2021. szeptember 13. - 27.
 5. 2021. november 08. - 22.
 6. 2021. november 23. - 2022. január 24.
 7. 2022. január 25. - március 24.
 8. 2022. március 25. - május 26.
 9. 2022. május 27. - július 28.
 10. 2022. július 29. - szeptember 29.
 11. 2022. szeptember 30. - december 30.
 12. 2023. január 01. - február 28.
 13. 2023. március 01. - április 30.
 14. 2023. május 01. - június 30.
 15. 2023. július 01. - október 01.

Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, abban az esetben az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti.

A pályázat kizárólag elektronikus úton - elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül - nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni a pályázathoz.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása című pályázati felhívás keretében öntözési közösségek működése támogatható az alábbi célok legalább egyikének megvalósítása érdekében:

 1. Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelepek üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése.
 2. Új öntözési beruházások előkészítése.

Egy pályázat keretében akár mindkettő tevékenységre igényelhető támogatás.

Önállóan nem támogatható tevékenység

Kötelezően megvalósítandó, de önállóan nem támogatható tevékenység a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Nem támogatható tevékenységek

A támogatható tevékenységeken kívül más tevékenységek nem támogathatók, különösen a következő tevékenységek:

Műszaki és szakmai elvárások

A műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól, vagy képességtől való elmaradás arányában.

További tudnivalók

Az oldal tetejére