SZILBERHORN Pályázati Iroda

Öntözési közösségek együttműködésének támogatása

Vissza nem térítendő támogatás öntözési közösségek számára öntözőtelepek fenntartásához, fejlesztéséhez, valamint új öntözési beruházások előkészítéséhez.

Öntözési közösségek számára nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Alapinformáció

Pályázat közismert neve:
"öntözési közösségek támogatása"

Pályázat kódszáma:
VP5-16.5.2-21

Pályázati felhívás neve/elérhetősége:
Öntözési közösségek együttműködésének támogatása

Pályázat státusza:
Nyitott

Az öntözési közösségek támogatásának célja

A pályázat célja a mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonyságának fokozása olyan együttműködések létrejöttével, amelyek hozzájárulnak az öntözéses gazdálkodás terjedéséhez, ezáltal növelve a mezőgazdasági termelés hatékonyságát és biztonságát. A pályázat célja továbbá az öntözött területek növelésén keresztül a termelés- és jövedelembiztonság, valamint a mezőgazdaság klímaváltozással szembeni ellenálló képességének fokozása.

A támogatás forrása

A pályázati felhívás szerinti keretösszeg 2,32 milliárd Ft, amely alapján 30 pályázat jóváhagyása várható.

A támogatás jellege, mértéke, összege

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, vagyis visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 90%-a.

A pályázat keretében legfeljebb 250.000 euró (≈ 90 millió Ft) vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A támogatás - között igényelhető. Az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott pályázatok szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -

Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, abban az esetben az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti.

A pályázat kizárólag elektronikus úton - elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül - nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni a pályázathoz.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása című pályázati felhívás keretében öntözési közösségek működése támogatható az alábbi célok legalább egyikének megvalósítása érdekében:

 1. Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelepek üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése.
 2. Új öntözési beruházások előkészítése.

Egy pályázat keretében akár mindkettő tevékenységre igényelhető támogatás.

Önállóan nem támogatható tevékenység

Kötelezően megvalósítandó, de önállóan nem támogatható tevékenység a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Nem támogatható tevékenységek

A támogatható tevékenységeken kívül más tevékenységek nem támogathatók, különösen a következő tevékenységek:

Műszaki és szakmai elvárások

 1. A támogatást igénylő öntözési közösség elismeréssel rendelkezik.
 2. A támogatási és a fenntartási időszak alatt a támogatást igénylőnek/kedvezményezettnek meg kell felelnie az elismerés feltételeinek.
 3. A támogatást igénylőnek a projektet és annak megvalósulását befolyásoló összes tényezőt bemutató projekttervet kell készítenie és benyújtania a pályázati felhívás 1. számú melléklete alapján.
 4. A támogatást igénylő szántóföldi növénytermesztési ágazat esetén legalább 100 hektár, zöldség-gyümölcstermesztési ágazat esetén legalább 10 hektár öntözését vállalja.
 5. Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep, vagy öntözőberendezés üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése kapcsán igényelt támogatás esetén az öntözési tevékenységet a projekt fizikai befejezésétől számított 5 éven át fenn kell tartani.
 6. Új öntözési beruházás előkészítése kapcsán igényelt támogatás esetén az öntözési beruházást a projekt fizikai befejezésétől számított 5 éven belül végre kell hajtani.
 7. Az öntözési közösségek által megvalósított – VP2-4.1.4-16 kódszámú, a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című pályázati felhívás keretében támogatott – öntözésfejlesztési beruházásoknak meg kell felelniük a 1305/2013 EU rendelet 46. cikk szerinti követelményeknek.
 8. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges költségszerkezet-módosítás esetén is.
 9. A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

A műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól, vagy képességtől való elmaradás arányában.

További tudnivalók

Az oldal tetejére