SZILBERHORN Pályázati Iroda

Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása

Precíziós gazdálkodásra alkalmas traktorok, kombájnok, betakarítógépek, munkagépek, infokommunikációs eszközök beszerzéséhez és kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatás.

Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása.

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"precíziós fejlesztés pályázat"
"precíziós gazdálkodás pályázat"
"precíziós fejlesztések támogatása"
"mezőgazdasági gépvásárlási támogatás 2021"

Pályázat kódszáma:
VP2-4.1.8-21

Pályázati felhívás neve/elérhetősége:
Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása

Pályázat státusza:
Nyitott

A precíziós gazdálkodás támogatásának célja

A pályázati felhívás célja

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Precíziós gazdálkodásra alkalmas kombájn.

A pályázat keretében az alábbi, szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez, szőlőtermesztéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan:

Precíziós gazdálkodásra alkalmas szántóföldi traktor.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Az alábbi tevékenységek kizárólag valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. A mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevétele és vásárlása az alábbi területekhez kapcsolódóan:
  • Precíziós, georeferált talajmintavétel és kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele;
  • Agrometeorológiai és egyéb, növényállományban elhelyezett szenzorok alapján növényvédelmi előrejelzések készítése és kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele;
  • Abiotikus környezeti tényezők "okos" monitoringja (zárt termesztő berendezések esetében);
  • Műholdas és földközeli távérzékelési adatok beszerzése és elemzése, valamint kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele;
  • Menedzsment-zónák lehatárolása, valamint kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele;
  • Differenciált anyagkijuttatási tervek és térképek készítése, valamint kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele;
  • Farm-menedzsment, mezőgazdasági döntéstámogató szoftverek üzemeltetése és kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele;
  • Precíziós gazdálkodásra történő átálláshoz kapcsolódó képzések, oktatások támogatása.
 2. Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Nem támogatható tevékenységek

A fentieken kívül más tevékenység nem támogatható, különösen az alábbiak:

A támogatás forrása

Keretösszeg:
100 milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma:
1.500 - 2.000 db

A támogatás jellege, mértéke, összege

A precíziós gazdálkodáshoz nyújtott támogatás jellege visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, közismert néven vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke a fejlesztés megvalósulásának helyétől és a támogatást igénylő fiatal gazda minősítésétől függően a következők szerint alakul:

Precíziós gazdálkodáshoz igényelhető támogatás mértéke
Fejlesztés helye Egyéni Fiatal gazda Kollektív Fiatal gazda kollektív
Közép-magyarországi régióban 40 % 50 % 50 % 60 %
Közép-magyarországi régión kívül 50 % 60 % 60 % 70 %

Támogatás összege:
5 - 250 millió Ft
egyéni és kollektív beruházás esetén is.

A megítélt támogatási összeg 50 százalékáig támogatási előleg vehető igénybe.

Az igénylés feltételei

Precíziós gazdálkodás keretében támogatás igénylésére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki/amely a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben...

 1. Legalább 6.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezett.
 2. Árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
STÉ kalkulátor

Szántóföldi növénytermesztés és kertészeti kultúrák esetén az üzemméret meghatározása a pályázat igénylését megelőző teljes lezárt üzleti évben beadott TERA kérelemben elfogadott terület alapján történik.

Állattenyésztés esetén az üzemméret a pályázat igénylését megelőző teljes lezárt üzleti évben a NÉBIH nyilvántartásaiban (TIR, ENAR, BIR) szereplő állatállomány éves átlagos állatlétszáma alapján kerül meghatározásra.

A támogatás kollektív projekt keretében is igényelhető.

Kollektív projekt a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

Precíziós gazdálkodáshoz - között igényelhető támogatás. Az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott pályázatok szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -

Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, abban az esetben az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti.

A pályázat elektronikus úton nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában kell a pályázathoz csatolni.

Sikerdíjas pályázatírás

Cégünk a "mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása" című pályázati felhívás keretében is a szokásos módon,

segíti a mezőgazdasági termelőket.

TIPP
A sikerdíj összege a pályázatban "projektmenedzsment" címen elszámolható, így a támogatás részeként annak mértéke szerint megtérítésre kerül.

Az oldal tetejére