SZILBERHORN Pályázati Iroda

Ültetvénytelepítési pályázat 2021

Gyümölcs-, gyógy- és fűszernövény-ültetvények telepítéséhez, öntöző- és fagyvédelmi rendszer kiépítéséhez, betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzéséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás.

Gyümölcs- és gyógynövényültetvények telepítéséhez, valamint betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzéséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás.

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"ültetvénytelepítési pályázat 2021"
"ültetvénytelepítési támogatás 2021"
"gyümölcsös ültetvény telepítési támogatás"

Pályázat neve:
"Ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása"

Pályázat kódszáma:
VP2-4.1.3.2-21

Pályázat státusza:
Előkészítés alatt

Pályázati felhívás várható megjelenése:

Figyelem!
Az oldal az Agrárminisztérium előzetes tájékoztatása és az aktuális szakmai várakozások alapján készült, figyelemmel arra, hogy az ültetvénytelepítési pályázat 2021. évre vonatkozó felhívása még nem jelent meg. Ennek megfelelően a közölt információ nem végleges, módosítása kifejezetten várható.

A pályázati felhívás megjelenését követően az oldal tartalmát 24 órán belül frissítjük.

Az ültetvénytelepítési pályázat célja

A folyamatosan növekvő piaci igények kielégítéséhez elengedhetetlen ...

A korszerű ültevényeken biztonságosan és magas minőségben lehet termelni, ami növeli a gazdák versenyképességét, illetőleg jövedelem-biztonságát.

A pályázati felhívás keretében a fenti célok eléréséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása

Tervezett keretösszeg:
15 milliárd Ft

Támogatott projektek várható száma:
1.000 db

Az ültetvénytelepítési támogatás mértéke

A korábbi pályázatokhoz viszonyítva jelentős változás, hogy számlák alapján történő elszámolás helyett az ültetvénytelepítési pályázat nyertesei egységköltség szerint juthatnak támogatáshoz.

Támogatási előleg

Támogatási előleg vehető igénybe legfeljebb a megítélt támogatási összeg 50%-áig, amennyiben...

  1. a pályázati felhívás lehetőséget biztosít előleg igénybevételére;
  2. a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, illetőleg támogatói okirattal;
  3. a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel egyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását;
  4. a kedvezményezett legkésőbb az előleg igénylésekor benyújtja a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésében rögzített dokumentumokat;
  5. az első kifizetési igénylés jóváhagyásához szükséges egyéb feltételek teljesültek - amennyiben releváns;
  6. szabályszerűen kitöltött, tartalmilag és formailag egyaránt megfelelő előlegigénylés került benyújtásra;
  7. a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

Az igénylés feltételei

Támogatás igénylésére jogosultak

Ültetvénytelepítési támogatás igénylésére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki/amely a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetén lezárt üzleti évben

és

STÉ kalkulátor

Támogatás igénylésére nem jogosultak

Nem részesülhet támogatásban, aki/amely...

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázati felhívás megjelenése napján-, a támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időszak kezdete 2021. májusában várható.

A pályázat elektronikus úton nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában kell a pályázathoz csatolni.

Holland Alma Kft.

A SZILBERHORN Pályázati Iroda faiskolai partnere a Holland Alma Kft.

A gyümölcsfaiskola európai szinten is meghatározó a törzses gyümölcsfajok területén. Csobádi telephelyükön 130 hektár kiváló minőségű, öntözhető faiskolai területükön évente 400-500 ezer db vírusmentes oltványt állítanak elő a legmodernebb alany- és fajtakombinációkból.

Intenzív kapcsolatot tartanak az európai kutatóműhelyekkel, melynek eredményeként sok gyümölcsfajta honosítását és köztermesztésben történő elterjesztését érték el az elmúlt két évtizedben. A faiskola kiemelkedő fajtainnovációs tevékenységének előterében az ellenálló fajták kiválasztása, tesztelése, szaporítása és forgalmazása áll.

Az általuk szaporított fajtákból 10 hektár üzemi és kísérleti célokat szolgáló ültetvényfelületet tartanak fenn annak érdekében, hogy a termelők első kézből ismerhessék meg az új fajták termesztéstechnológiáját. Az információk átadása érdekében rendszeresen tartanak technológiai bemutatókat metszés, gyümölcsritkítás, növényvédelem, tápanyag-gazdálkodás, fajtaválasztás témakörökben. Faiskolai és ültetvényes nyílt napjaik mellett operatív szaktanácsadási rendszert is üzemeltetnek, valamint technológiai hírleveleiket heti rendszerességgel küldik e-mail- és sms üzenetben partnereik részére.

Különös figyelmet fordítanak arra, hogy a kiváló minőségű kézbenoltott, szemzett és knipp szaporítóanyagok mellett egyénre szabott szaktanácsadással, esetenként a megtermelt gyümölcs piacra segítésével is támogassák a gyümölcstermelőket.

Az ültetvénytelepítési pályázat keretében telepíteni tervezett ültetvényeinek szaporítóanyag-igényével forduljon bizalommal a Holland Alma Kft. képviselőihez:

Babicz Szabolcs
+36 30 278 1598
bszabolcs@hollandalma.hu

Deák Ferenc
+36 30 320 7605
deak.ferenc@hollandalma.hu

Kovács Sándor
+36 30 278 1597
kovacs.sandor@hollandalma.hu

Az oldal tetejére