SZILBERHORN Pályázati Iroda
2007 óta a mezőgazdasági termelők szolgálatában

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program (VP) 2014-2020

A Vidékfejlesztési Program (2014-2020) bemutatása

A közös célok eléréséhez - a prioritások szem előtt tartásával - a Vidékfejlesztési Program számos lehetőséget biztosít az agrárgazdaság szereplői, valamint a vidéki térségekben működő szervezetek, az ott élő népesség számára.

2014-2020 között új eljárásrend segíti a Vidékfejlesztési Program végrehajtását. A megelőző hétéves programozási időszakhoz képest a következő fontosabb változások lépnek életbe:

A Közös Agrárpolitika (KAP) bemutatása

A Közös Agrárpolitika (KAP) a következőkben felsorolt közös kihívások ellen-, illetve közös célok eléréséhez került megalkotásra.

Közös kihívások:

Közös célok:

A Közös Agrárpolitika (KAP) keretében az Európai Unió költségvetésének mintegy 38%-a fordítódik a fenti célok elérésére. Ebből Magyarország számára több, mint 13 milliárd euró válik elérhetővé a 2014-2020 közötti időszak során. A hazánkra jutó forrás 2 fő pilléren kerül elosztásra:

I. Pillér (8,9 milliárd euró):

II. Pillér (4,1 milliárd euró): Vidékfejlesztési Program

Prioritások:

A Vidékfejlesztési Program lehetőségei

A Vidékfejlesztési Program a következő lehetőségeket kínálja:

Fiatal gazdák induló támogatása (6.1.1.)
Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek (1.1.1.)
Bemutató üzemi programok (1.2.1.)
Szakmai tanulmányutak, csere- és gyakornoki programok (1.3.1.)
Tájékoztatási szolgáltatás (1.2.2.)
Egyéni szaktanácsadás (2.1.1.)
Csoportos szaktanácsadás (2.1.2.)
Szaktanácsadók továbbképzése (2.3.1.)
Innovatív projektek megvalósítása (16.1.1.)
Innovatív projektek beruházásai - mezőgazdasági termelés (4.1.5.)
Állattenyésztési ágazat fejlesztése (4.1.1.)
Kertészeti ágazat fejlesztése (4.1.3.)
Kisméretű terménytárolók és szárítók beruházásai (4.1.2.)
Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése (4.1.4.)
Mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztése (4.2.1.)
Borászat fejlesztése (4.2.2.)
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzése (5.1.1.)
Mezőgazdasági biztosításokhoz nyújtott támogatás (17.1.1.)
Jövedelemstabilizáló eszköz (17.3.1.)
Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás (14.1.1.)
Élőhely-fejlesztési célú nem termelő beruházások (4.4.1.)
Vízvédelmi célú nem termelő beruházások ( 4.4.2.)
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (10.1.1.)
Védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzése (10.2.1.)
Ritka és veszélyeztetett növényfajták, mikroorganizmusok (10.2.2.)
Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés (11.1.1.)
Ökológiai gazdálkodás fenntartása (11.2.1.)
Natura 2000 gyepterületek kompenzációs kifizetései (12.1.1.)
Természeti hátránnyal érintett területek kompenzációs kifizetései (13.2.1.)
Tájgazdálkodási együttműködések (16.5.1.)
Minőségrendszerhez történő csatlakozás (3.1.1.)
Minőségrendszerhez kapcsolódó tájékoztatás és promóció (3.2.1.)
Termelői csoportok létrehozása (9.1.1.)
Erdősítés (8.1.1.)
Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása (8.2.1.)
Erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése (8.3.1.)
Erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása (8.4.1.)
Erdei ökoszisztémák ellenálló képességének, környezeti értékének növelése (8.5.1.)
Erdei ökoszisztémák térítésmentes közjóléti funkcióinak fejlesztése (8.5.2.)
Erdészeti technológia, termékfeldolgozás és értékesítés fejlesztése (8.6.1.)
Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek (8.6.2.)
Natura 2000 erdőterületek kompenzációs kifizetései (12.2.1.)
Erdő-környezetvédelmi kifizetések (15.1.1.)
Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése (15.2.1.)
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (6.3.1.)
Nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása (6.2.1.)
Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (6.4.1.)
Kis gazdasági szereplők együttműködései (16.3.1.)
Szolidáris gazdálkodás együttműködései (16.9.1.)
Kisméretű infrastruktúrák fejlesztése a vidéki térségekben (7.2.1.)
Alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségeken (7.4.1.)
Helyi Fejlesztési Stratégiák céljaihoz illeszkedő projektek (19.2.1.)
Helyi Akciócsoportok együttműködése (19.3.1.)
Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése (19.1.1.)
Helyi Akciócsoportok működése és térségszervezési feladatai (19.4.1.)
REL együttműködések (16.4.1.)