SZILBERHORN Pályázati Iroda
2007 óta a mezőgazdasági termelők szolgálatában

Méhészeti támogatások 2020, 2021, 2022

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretében méhészek számára nyújtott vissza nem térítendő támogatások

Méhészeti támogatások

A méhészeti támogatások jogszabályi háttere

A 2020-2022 közötti időszakban méhészek számára nyújtott támogatások részletes feltételeit a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet, közismert néven Méhészeti Program határozza meg.

A Méhészeti Program végrehajtási időszakai

A Méhészeti Program három végrehajtási időszakot határoz meg:

 1. -
 2. -
 3. -

A Méhészeti Program alapján támogatható célok és intézkedések

A három végrehajtási időszak során az alábbi célokra és intézkedésekre igényelhető vissza nem térítendő támogatás:

 1. Méhészeti képzés országos koordinálása, valamint méhészeti ismeretek gyűjtése és terjesztése.
 2. Regionális rendezvény, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút szervezése, azokon való részvétel és elméleti ismeretterjesztés.
 3. Szaktanácsadó-hálózat működtetése.
 4. Bemutató méhészetek látogatása.
 5. Méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, valamint léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 6. Termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra, valamint Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) termelői mézesüveg beszerzése.
 7. Méhész szervezetek működését és kohézióját elősegítő intézkedések.
 8. Varroa atka, nozematózis és egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés.
 9. Varroa atka elleni alternatív védekezés.
 10. Méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadása érdekében megtartott képzések.
 11. Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 12. Kereskedelmi forgalomban kapható mézek vizsgálata.
 13. Anyabölcsők, párzatlan méhanyák, valamint petéző méhanyák vásárlása.
 14. Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakítása és működtetése.
 15. Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat.
 16. Egyéb alkalmazott kutatás.
 17. Piacmonitoring.
 18. OMME méz-zárszalag beszerzése.
 19. Termelői mézek kereskedelemben használt vonalkód igénylésének költsége.

TIPP

18-40 éves, kezdő méhészek vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a fiatal gazda pályázat keretében.

Méhészeti támogatásra jogosultak köre

Méhészeti támogatás igénybevételére az a természetes személy, vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság jogosult, aki, vagy amely

Méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, valamint léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása

Méz kiszereléséhez nyújtott méhészeti támogatás.

A pályázat keretében a hatékonyabb és élelmiszer-biztonsági szempontból megfelelő pergetés, valamint az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok elvégzését elősegítő, méz és méhészeti termékek kinyeréséhez, kiszereléséhez, valamint a léptároláshoz szükséges új eszköz beszerzéséhez vehető igénybe vissza nem térítendő támogatás:

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke kifizetési kérelmenként

A támogatás igénylésének külön feltételei

Varroa atka, nozematózis és egyéb méhészeti kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés támogatása

Varroa atka elleni védekezéshez nyújtott támogatás.

A pályázat keretében méhcsaládok engedélyezett szerrel történő - a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb méhészeti kártevők és betegségek elleni - szakszerű állategészségügyi kezelés költségeihez, az alábbi készítmények és eszközök beszerzéséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás:

A támogatás nem vehető igénybe

beszerzéséhez.

A támogatás mértéke

A varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb méhészeti kártevők, betegségek elleni szakszerű állategészségügyi kezeléshez méhcsaládonként 1.600 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás igényelhető, ebből a méhészetben használatos gyógyhatású készítményekre és a cukor, cukorlepény, ipari fondant beszerzési költségére méhcsaládonként 1.200 Ft igényelhető.

A támogatás igénylésének külön feltételei

Varroa atka elleni alternatív védekezés támogatása

Higiénikus aljdeszka, virágporszedős higiénikus aljdeszka beszerzéséhez nyújtott támogatás.

A pályázat keretében higiénikus aljdeszka, virágporszedős higiénikus aljdeszka, vagy ezek tetszőleges kombinációjának beszerzéséhez, valamint varroa atka fertőzöttség felméréséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás igénybevételére a kifizetési kérelem benyújtásának évében érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező méhész jogosult a méhcsaládok száma alapján.

Végrehajtási időszakonként egy alkalommal igényelhető.

A támogatás mértéke

1 db higiénikus aljdeszka támogatásának mértéke a beszerzési ár 50%-a, de legfeljebb

Az igénylés külön feltételei

A kifizetési kérelemhez csatolni szükséges a higiénikus aljdeszka vásárlásáról kiállított számlát, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolatát. A számla csak abban az esetben fogadható el, amennyiben a termék megnevezéseként higiénikus alj, vagy virágporszedős higiénikus alj van feltüntetve.

Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása

Méhészeti konténer beszerzéséhez is igényelhető támogatás.

A pályázat keretében méhek vándoroltatásához használt új eszköz beszerzéséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás (kiemelve a támogatás összegének felső határa):

Az igénybevétel feltételei

Anyabölcsők, párzatlan méhanyák, petéző méhanyák vásárlásának támogatása

Méhanya és anyabölcső vásárlásához nyújtott támogatás.

A pályázat keretében a méhcsalád-állomány állategészségügyi és genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlásához "méhanya támogatás" igényelhető végrehajtási időszakonként egy alkalommal.

Méhanya támogatás a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (MMOE) által törzskönyvezett méhanyáktól származó, származási igazolással rendelkező, petéző méhanya, párzatlan méhanya, valamint anyabölcső vásárlása után igényelhető. Az igénybevétel feltétele a kifizetési kérelem benyújtásának évében érvényes OMME tagsági viszony.

A méhanya támogatás mértéke

A támogatható mennyiség, valamint a támogatás összege az alábbiak szerint alakul:

Méhanya támogatás összege
Tenyészanyag Támogatható mennyiség Támogatás összege
Petéző méhanya Méhcsalád-állomány 60%-a 1.600 Ft /db
Párzatlan méhanya Méhcsalád-állomány 60%-a 650 Ft / db
Anyabölcső Méhcsalád-állomány 120%-a 650 Ft / db

A táblázatban felsorolt tenyészanyagok tetszőleges kombinációjára igényelhető támogatás, összesen legfeljebb a nyilvántartott méhcsalád-állomány 120%-ának megfelelő mennyiségig.