SZILBERHORN Pályázati Iroda
2007 óta a mezőgazdasági termelők szolgálatában

Öntözésfejlesztési pályázat

Vissza nem térítendő támogatás mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonyságának fokozására

Öntözésfejlesztési pályázat feltételei

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"öntözésfejlesztési pályázat"
"öntözésfejlesztési támogatás"
"öntözési pályázat"

Pályázat kódszáma:
VP2.-4.1.4-16

Státusz: Lezárva

Az öntözésfejlesztési pályázat célja

A pályázat célja a mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítása a vízfelhasználás hatékonyságának fokozásával, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében.

Az öntözésfejlesztési pályázat keretében - a célokkal összhangban - víztakarékos öntözési technológiákra, valamint éghajlatváltozásnak ellenálló termelési módszerek elterjesztésére igényelhető támogatás.

Az öntözésfejlesztési pályázat forrása

A pályázati felhívás meghirdetésekor a tervezett keretösszeg 49,57 milliárd Ft, amely alapján 1.000 db pályázat jóváhagyása várható.

A támogatás jellege, mértéke, összege

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

A támogatás mértéke a fejlesztés megvalósulásának helyétől, a támogatást igénylő fiatal gazda státuszától, valamint a projekt egyéni/kollektív módon történő végrehajtásától függően a következők szerint alakul:

Öntözésfejlesztési támogatás mértéke
Fejlesztés helye Egyéni projekt Fiatal gazda egyéni projekt Kollektív projekt Fiatal gazda kollektív projekt
Közép-magyarországi régióban 40% 50% 60% 70%
Közép-magyarországi régión kívül 50% 60% 70% 80%

Az öntözésfejlesztési pályázat keretében egyéni projekt esetén legfeljebb 1 milliárd Ft, kollektív projekt esetén legfeljebb 2 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatott projektek esetében támogatási előleg vehető igénybe a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-áig (egyéni projekt esetén legfeljebb 500 millió Ft, kollektív projekt esetén legfeljebb 1 milliárd Ft).

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A támogatás - között igényelhető.

A pályázat kizárólag elektronikus úton - elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül - nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni a pályázathoz.

Az öntözésfejlesztési pályázat keretében támogatható tevékenységek

Az öntözésfejlesztési pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

Az öntözésfejlesztési pályázat igénylésének feltételei

Támogatási kérelmet nyújthat be:

Támogatás igénylésének feltételei:

STÉ kalkulátor

Az öntözésfejlesztési pályázat műszaki és szakmai elvárásai

A projektnek meg kell felelnie különösen az alábbi elvárásoknak:

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című, VP2-6.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás - közismert néven: fiatal gazda pályázat - keretében támogatott fiatal mezőgazdasági termelő kérheti a fiatal gazda pályázati felhíváshoz benyújtott üzleti terv releváns részeinek figyelembe vételét az öntözésfejlesztési pályázat értékelése során.