SZILBERHORN Pályázati Iroda

Öntözésfejlesztési pályázat

Vissza nem térítendő támogatás mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonyságának fokozására

Öntözésfejlesztési pályázat feltételei

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"öntözésfejlesztési pályázat"
"öntözésfejlesztési támogatás"
"öntözési pályázat"

Pályázat kódszáma:
VP2.-4.1.4-16

Pályázati felhívás neve/elérhetősége:
A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

Pályázat státusza:
Nyitott

Az öntözésfejlesztési pályázat célja

A pályázat célja a mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítása a vízfelhasználás hatékonyságának fokozásával, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében.

Az öntözésfejlesztési pályázat keretében - a célokkal összhangban - víztakarékos öntözési technológiákra, valamint éghajlatváltozásnak ellenálló termelési módszerek elterjesztésére igényelhető támogatás.

Az öntözésfejlesztési pályázat forrása

A pályázati felhívás meghirdetésekor a tervezett keretösszeg 49,57 milliárd Ft, amely alapján 1.000 db pályázat jóváhagyása várható.

A támogatás jellege, mértéke, összege

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

A támogatás mértéke a fejlesztés megvalósulásának helyétől, a támogatást igénylő fiatal gazda státuszától, valamint a projekt egyéni/kollektív módon történő végrehajtásától függően a következők szerint alakul:

Öntözésfejlesztési támogatás mértéke
Fejlesztés helye Egyéni projekt Fiatal gazda egyéni projekt Kollektív projekt Fiatal gazda kollektív projekt
Közép-magyarországi régióban 40% 50% 60% 70%
Közép-magyarországi régión kívül 50% 60% 70% 80%

Az öntözésfejlesztési pályázat keretében egyéni projekt esetén legfeljebb 1 milliárd Ft, kollektív projekt esetén legfeljebb 2 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatott projektek esetében támogatási előleg vehető igénybe a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-áig (egyéni projekt esetén legfeljebb 500 millió Ft, kollektív projekt esetén legfeljebb 1 milliárd Ft).

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A támogatás - között igényelhető.

A pályázat kizárólag elektronikus úton - elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül - nyújtható be. A szükséges dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni a pályázathoz.

Az öntözésfejlesztési pályázat keretében támogatható tevékenységek

Az öntözésfejlesztési pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen:
  1. tározótér kialakítása, építése, visszatartása, tárolása
  2. geotextíliák elhelyezése
  3. tározó terek vízzáró szigetelése
  4. tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok)
  5. partvédő művek, földművek kialakítása
 2. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag-terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:
  1. a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése
  2. szűrőmező kialakítása
  3. rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése
 3. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:
  1. szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése
  2. egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása
  3. szükséges átemelők
  4. forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése
 4. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója:
  1. vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése
  2. a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új, korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése
   • új öntözőgépek telepítése
   • új csővezetékek
   • jobb hatásfokú szórófejek beépítése
   • automatizált öntözőtelepek kialakítása
   • az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése
   • talajszondák telepítése
   • szivattyútelepek felújítása
  3. korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása
  4. tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása
  5. földmedrű csatornák burkolása
 5. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása:
  1. vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése
  2. felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása
  3. új, korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése:
   • öntözőgépek
   • szivattyúk
   • szűrők
   • csővezetékek
   • szerelvények
   • távvezérlő rendszerek
   • meteorológiai állomás
   • talajszondák
  4. korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása
  5. tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása
 6. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása:
  1. meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás
  2. megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása)

Az öntözésfejlesztési pályázat igénylésének feltételei

Támogatási kérelmet nyújthat be:

Támogatás igénylésének feltételei:

STÉ kalkulátor

Az öntözésfejlesztési pályázat műszaki és szakmai elvárásai

A projektnek meg kell felelnie különösen az alábbi elvárásoknak:

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című, VP2-6.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás - közismert néven: fiatal gazda pályázat - keretében támogatott fiatal mezőgazdasági termelő kérheti a fiatal gazda pályázati felhíváshoz benyújtott üzleti terv releváns részeinek figyelembe vételét az öntözésfejlesztési pályázat értékelése során.

Az oldal tetejére